Eero E. Karjalainen

 

diplomi-insinööri

eero@qkk.fi
puh. 040 729 6787

Ota yhteyttä


Diplomi-insinööri (elektronifysiikka, radiotekniikka ja säätötekniikka); aikaisemmat työpaikat, VTT/TKKassistentti jatutkija 1973-, Evox Oy tuotekehitys ja laatu 1975-, Valco/FinnValco Oy käyttöpäällikkö 1978-, Salcomp Oy strateginen suunnittelu 1980-, Kemppi Oy laatupäällikkö 1981-Laatutieto Oy/omistaja/kouluttaja ja konsultti 86-99, Teknillisen korkeakoulun laatuprofessori 1998-1999, Quality Knowhow Karjalainen Oy/omistaja/kouluttaja ja konsultti 97-

Laatu- ja koulutuspätevyys oppilaitoksista

 • DI Eero E. Karjalainen on toiminut kouluttajana vuodesta 1973 lähtien
  • Assistenttina puolijohdetekniikka, säätötekniikka, radiotekniikka
  • Tuntiopettajana Imatran teknillisessä opistossa 1978-79
  • Laatutekniikan tuntiopettajana eri Yliopistoissa (TKK, Oulun Yliopisto, Vaasan Yliopisto, Lappeenrannan Yliopisto) vuodesta 1986-
  • Ammattien edistämislaitos (AEL) opettajana vuodesta 1986-
 • DI Eero E. Karjalainen toimi Teknisen korkeakoulun Laatuprofessorina vuosina 1998 – 1999
  • Ohjannut, valvonut ja hyväksynyt lukuisia eri laatualueen diplomi- ja insinööritöitä.
  • Eero E. on ohjannut ja avustanut lukuisia väitöstutkimuksia laatualueelta
  • Kouluttanut tohtoreita, opettajia, ammattilaisia
 • DI Eero E. Karjalainen kouluttaa Ammattikorkeakouluissa ja Oulun Yliopistossa
  • Päävastuu ja kouluttaja Kymen Ammattikorkeakoulun laatupäällikkökoulutuksessa alkaen 2000
  • Laatuteknikan eMBA -koulutusten kouluttaja
  • Oulun yliopiston laatutekniikan peruskurssien kouluttaja

Laatu- ja koulutuspätevyys yrityksistä

 • DI Eero E. Karjalainen on toiminut laatutekniikan, laatujohtamisen, laadun parantamisen, laatujärjestelmien sekä luotettavuustekniikan kouluttajana eri yrityksissä, yhteisöissä ja organisaatioissa eri teollisuuden- ja palvelun aloilla vuodesta 1981 lähtien.

Laatuaktiviteetit

 • Laatupäällikkö Kemppi Oy 1981-86
 • Laatukouluttaja Laatutieto Oy 1986-1997
 • Laatuprofessori TKK 1998-1999 Laatukouluttaja Quality Knowhow Karjalainen Oy 1997-
 • Teknillisen korkeakoulun sivutoiminen tuntiopettaja aiheena Laatutekniikka 1999-
 • QualiFinn-laatumessut (Lahti) toimikunta 1993-
 • AQC-laatukonferenssit v. 87- vuosittain ja lukuisat muut ulkomaiset konferenssit (USA ja Eurooppa)
 • MET Laatuteknisen toimikunnan jäsen ja puh.joht. 1984-92
 • Suomen Laatuyhdistys, hallitus 1984-87
 • Laatuteema Oy (SLY-koulutus) perustaja ja hallituksen jäsen 1984-87
 • Master of Quality (MQ) perustaja ja johtoryhmän jäsen 1992-96
 • Executive Program in Quality Management – Continuing Education Program for Master of Quality (EPQM) Dean of the Program Eero E. Karjalainen
 • Päijät-Hämeen osaamiskeskus (DQE, Design, Quality, Ecology) Johtoryhmänjäsen ja idean esittäjä. Osaamiskeskus käynnistyi 1.3.1999

Jäsenyydet:

 • Suomen Laatuyhdistys (SLY) 1981-
  • Hopeinen ansiomerkki 1987
  • Kultainen ansiomerkki 1997
 • Amerikan Laatuyhdistys (ASQ) 1986-
  • ASQ:n Member -jäsen 1986
  • ASQ:n Senior Member –jäsen 2002
   (Ensimmäinen ja ainoa suomalainen, joka on täyttänyt kaikki Senior Member vaatimukset. Vain alle 2 % ASQ:n jäsenistä saavuttaa ASQ:n Senior Member -arvon.)
 • Ruotsin Laatuyhdistys (SFK) 1986-
 • Deming Ass./Englanti (BDA) 1991- GOAL/QPC (USA) 1995-
 • Suomen Tilastoseura 1992-

Laatujulkaisut

Merkittävimmät “laatusaavutukset”

 • Laatutaulujen ja julkisen laadunmittauksen kehittäminen 1981-
 • Ensimmäinen 0-virhe kampanja Suomessa Kemppi Oy:ssä 1984 -85
 • Kemppi Oy: SLY:n laatupalkinto 1986
 • SLY:n 20-vuotislaatupäivät Dipolissa 1986 (järjestely ja vetovastuu)
 • Laatuviesti-lehden perustaminen, ensimmäinen Laatulehti 5.6.1986
 • Kansallisen laatukampanjan veto ja toteutusvastuu 1985 – 86
 • Suomen laatuyhdistyksen hopeinen kunniamerkki 1987
 • Stala Oy: SLY:n laatupalkinto 1990/pääkouluttaja ja konsultti
 • Stala Oy: Suomen laatupalkinto 1991/pääkouluttaja ja konsultti
 • MQ-koulutuksen idea ja käynnistys Stalan laatupalkintojuhlissa 1991
 • MQ-projektin tuloksena laatuprofessuuri Otaniemeen 1993 (Paul Lillrank)
 • QualiFinn -laatumessujen idea ja käynnistys 1993
 • Laatutekniikan kirjojen ja ohjelmien tuonnin ja välityksen käynnistäminen Suomessa vuonna 1988. Laatutieto Oy:ssä laajin laatutekniikan käsikirjasto Suomessa.
 • Laatua käsittelevien väitöskirjojen, DI-, insinööri- ja teknikkotöiden ohjausta, valvontaa ja avustamista.
 • Merkittävät kansainväliset yhteydet laadun huippuasiantuntijoihin J. Juran, Genishi ja Shin Taguchi, Dorian Shainin, Don Wheeler, Noriaki Kano, Bob King, Yoji Akao, Ian Ferguson, Andy Sleeper, jne.
 • Suomen laatuyhdistyksen kultainen kunniamerkki 1997
 • Suomen laatupalkinnon arvioija 1997
 • Salpausselän Kirjapaino Oy: Suomen laatupalkinto 2000 PK-sarjassa /pääkouluttaja ja konsultti
 • ASQ Senior Member -arvo 2002

Laadun osaamisalueet

 • Laatuteoria ja tilastolliset menetelmät
 • Laatujohtaminen (TQM ja Deming)
 • Six Sigma vuodesta 1998 lähtien
 • Lean Six Sigma vuodesta 2006 lähtien
 • Lean Thinking, Lean Production, Lean Tools
 • Systeemiteoria ja sen soveltaminen laadun (osaamisen) kehittämisessä
 • TOC-teoria
 • Laatujärjestelmät Deming, MB, ISO, QS, Lean, Six Sigma jne
 • Laadun suunnittelun (T&K) ketju: asiakastyytyväisyystutkimuksesta QFD:n kautta parametrisuunnitteluun (Taguchi) ja toleranssisuunnitteluun.
 • Design for Six Sigma (DFSS)
 • QFD-koulutusta vuodesta 1983-lähtien
 • Koesuunnittelu (DoE ja Taguchi): Koulutusta vuodesta 1988-lähtien. Yli 300 pitkää koesuunnittelukurssia, Lisäksi konsultointia.
 • SPC (Statistical Process Control), Koulutusta vuodesta 1981, satoja yritysten sisäisiä ja julkisia SPC-koulutustilaisuuksia
 • Laatutaulut
 • FMEA, vuodesta 1995 lähtien
 • Toleranssisuunnittelu
 • Luotettavuustekniikka
 • ISO 9000 ja QS-9000
 • Erillisaiheita mm. Deming, Shainin, ISO, asiakastyytyväisyys, systeemiajattelu jne.