Tanja Karjalainen

 

toimitusjohtaja
tradenomi YAMK (MBA)
ammatillinen opettajankoulutus, pedagogiset opinnot
Lean Six Sigma Black Belt
Lean Six Sigma Master Black Belt

tanja@qkk.fi
puh. 040 547 2161

Ota yhteyttä

Tanja Karjalainen on toiminut Quality Knowhow Karjalainen Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 1997 lähtien. Tanja Karjalainen valmistui tuotekehityksen, markkinointiviestinnän ja tietotekniikan tradenomiksi vuonna 1999. Päättötyön “Laatujohtamisoppien soveltamisesta PK-yritykseen” hän teki Salpausselän Kirjapainoon.

Vuonna 2010 Tanja Karjalainen suoritti liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, joka on maisteritasoinen tutkinto (MBA, Master of Business Administration, Master Degree in Entrepreneurship and Business Competence). Opinnäytetyönä oli ”Palveluprosessin parantaminen Lean Six Sigma menetelmällä – Lean Six Sigman soveltaminen case-yrityksen markkinointi- ja myyntiprosessiin ja koulutustuotteen luominen”. Tanja on myös opiskellut laatutekniikkaa vuosina 1999 – 2004 California State ja Kennedy-Western ylipistossa.

Tanja on myös käynyt ammatillisen opettajakorkeakoulun ja näin hankkinut pedagogisen pätevyyden. 

Tanja Karjalainen on kirjoittanut kirjoja laadun eri alueilta. Ensimmäinen vuonna 1999 ilmestynyt kirja on Laatujohtamisoppien soveltaminen PK-yritykseen – SPC, Systeemiteoria ja TOC-teoria. Kirjasta on otettu 2. painos vuonna 2000. Kirjan ISBN on 951-98355-1-2 ja siinä on sivuja 164. Toinen kirja on vuonna 2002 ilmestynyt Six Sigma – Uuden sukupolven johtamis- ja laatumenetelmä. Kirjan ISBN on 951-98355-2-0 ja siinä on sivuja 190. Lokakuussa 2020 ilmestyi Eero E. Karjalaisen ja Tanja Karjalaisen kirjoittama uusi suomenkielinen Lean Six Sigma 2.0 ja Laatuteknologia -kirja. Kirjoja myydään sekä Quality Knowhow:sta suoraan että mm. Kirjavälityksssä, Akateemisessa kirjakaupassa. Kirjoja käytetään myös oppikirjoina eri oppilaitoksissa.

Tanja Karjalainen toimii laatutekniikan kouluttajana sekä avustaa yrityksiä laatutekniikan työkalujen soveltamisessa, tilastollisissa analyyseissä sekä laatujärjestelmien soveltamisessa ja toiminta/laatukäsikirjan laatimisessa. Lisäksi hän opettaa laatutekniikkaa ja sen työkaluja, tilastollista datan analysointia, Lean ja Six Sigma -menetelmää sekä konsultoi laatupalkintokriteerien soveltamisessa ja niiden mukaisen laatupalkintohakemuksen tekemisessä. Tanja on myös erikoistunut MINITAB -ohjelmistoon sekä laatu- ja tilastollisten menetelmien opettamiseen MINITAB:n avulla.

Six Sigma -menetelmän kehittämisen, levittämisen ja kouluttamisen Suomessa Tanja Karjalainen on aloittanut vuonna 1998 yhdessä Eero E. Karjalaisen kanssa. Tanja on tutustunut syvällisesti menetelmään ja sen kehitykseen Suomessa heti menetelmän ensimmäisistä vuosista lähtien. Tällä hetkellä Tanja työstää massiivista palveluprosessien Lean Six Sigma -koulutusta.

Tanja on saavuttanut Amerikan laatuyhdistyksen Senior Member -arvon vuonna 2007 sekä toimii Amerikan laatuyhdistyksen Suomen Country Counselor virassa (Suomen maajohtaja). Tanja valittiin jo toiselle kaudelleen virassa.

Lisäksi Tanja toimii Laatukeskuksen Päijät-Hämeen aluejaoksen puheenjohtajana. Laatukeskuksen Päijät-Hämeen aluejaoksen tavoitteena on edistää alueensa yritysten ja yhteisöjen kehittymistä jatkuvan laadunparannustyön ja innovaatioympäristön kehittämisen avulla. Tavoitteensa toteuttamiseksi jaos järjestää jäsenilleen vierailuja, koulutustilaisuuksia ja teemapäiviä, joilla pyritään lisäämään jäsenistön kesken tapahtuvaa tiedon ja kokemusten vaihtoa.

Lisäksi Tanja on mukana Laatukeskuksen Päijät-Hämeen Benchmarking -klubin toiminnassa. Benchmarking -klubin päämääränä on edesauttaa jäsentensä ja yritystoimintojen oppimisen sekä osaamisen kehittämistä benchmarking-menetelmällä. Benchmarking -klubitoimintaan kuuluu koota oppimistyönsä vuosittain raportiksi ja kokoontua asiantuntija-arvioiden saattelemana jakamaan oppimaansa yhteisseminaariin. Tiivis seminaari toteuttaa ristipölytyksen periaatetta antamalla palautetta toinen toisilleen. Päijät-Hämeen Banchmarking -klubityö ”Eripurasta päämäärätietoisuuteen – muutoksen haltuunotto” valittiin vuoden 2010 parhaaksi Benchmarking -klubityöksi.

Tanjasta sanottua

  • ”Tanjan opetustyyli on sujuva ja ymmärrettävä.”
  • ”Asiantuntemus ja kokemus kouluttajana näkyy!”
  • ”Opetuksessaan johdonmukainen ja selkeä.”