Osaaminen on tulevaisuuden energiaa

Tökkiikö jonot? Valittavatko asiakkaat? Viekö reklamaatioiden käsittely liikaa aikaa? Aika ei tunnu riittävän kehittämiseen pakollisilta töiltä? Vaatiiko asiakas uusien menetelmien soveltamista? Vaatiiko toimintaympäristön muutos hyppäystä osaamisessa?

Tuottavuuden ja asiakasarvon parantaminen on enenevässä määrin kilpailua tiedosta ja osaamisesta sekä sen oikeanlaisesta soveltamisesta. Organisaatiot tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa osaavia ihmisiä menestyäkseen. Autamme asiakkaitamme oivaltamaan uusia asioita sekä kasvattamaan organisaation tuottavuutta ja kilpailukykyä soveltamalla tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä ja jatkuvan parantamisen ajatusmalleja.

Tarjoamme laajan valikoiman koulutuksia osaamisen kasvattamiseen sekä prosessien kehittämisen ja parantamisen tueksi. Koulutuksemme pohjautuvat laajaan tietopohjaan ja käsittelevät monipuolisesti tuottavuuden ja organisaatioiden johtamisen ja kehittämisen haasteita ja ongelmia. Pidämme koulutuksia ja työpajoja organisaation asiantuntijoille, johtajille, johtoryhmille, kehitysryhmille, projektiryhmille, päälliköille ja käytännön tekijöille.

Opettamiamme laatujohtamisen periaatteita sekä laatutekniikan ja operaatiotutkimuksen menetelmiä käytetään perinteisen valmistavan teollisuuden lisäksi palvelujen ja toimitusketjujen kehittämisessä. Yrityksellämme on vankka pitkäaikainen kokemus suomalaisesta organisaatio- ja yritysmaailmasta. Olemme kouluttaneet ja valmentaneet ihmisiä palveluorganisaatioissa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla, yrityksissä kaikilla teollisuudenaloilla sekä oppilaitoksissa, korkeakouluissa, yhdistyksissä ja järjestöissä. Olemme nähneet kattavan siivun suomalaisesta ja kansainvälisestä organisaatio- ja yrityskentästä.

Pitkä kokemus ja vahva pedagoginen pohja takaa koulutuskokonaisuuksien ja yrityskohtaisten työpajojen vaikuttavuuden. Tehtävämme on auttaa sinua ja organisaatiotasi kilpailukykyisemmäksi tekijäksi globaaleilla markkinoilla.

Muutos

Apua muutokseen

Muutos systeemiin tulee aina ulkoa päin. Sisältä päin systeemi oppii vain tekemään paremmin sen, mitä he jo osaavat.

– W. Edwards Deming, The New Economics, 1993, MIT

Yrityskohtaiset koulutukset

Toteutamme kaikkia koulutuksiamme myös yrityskohtaisesti räätälöitävinä koulutuksina. Räätälöitävissä on lukuisasti erilaisia aihepiirejä. Aihepiirejä ja ideoita löydät valikosta koulutus. Räätälöidään yhdessä tarpeisiinne soveltuva kokonaisuus. Teemme mielellämme tarjouksen haluamastasi aihepiiristä. 

Julkiset kurssit löytyvät kohdasta kurssit

Järjestämme kursseja, koulutuksia, valmennuksia ja seminaareja julkisina toteutuksina pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla sekä Lahden Sibeliustalossa. Nämä koulutukset löytyvät valikosta kurssit.

Koulutuksen järjestäminen

Tutustu mitä koulutuksen järjestäminen vaatii ja mitä etuja sisäisestä koulutuksesta on.