Tilastollisen ajattelun ja tilastollisten menetelmien soveltaminen liiketoiminnan kehittämisessä

9:00 Avaus ja esittely
Vaihtelun tunnistaminen ja vaikutuksen ymmärtäminen
– normaalijakauma ja parametrit
Tilastollinen ajattelu ja vaihtelun lajit
Erityissyy ja satunnaissyy
Tauko
Suorituskyky ja kompleksisuus
Suorituskyvyttömyyden simulointi
Lego-demonstraatio
12:00 Lounas
13:00 Ryhmäpohdinta: Mitä aamupäivän asiat tarkoittavat erityyppisissä tehtävissä ja/tai asioissa.
14:00 Tauko
14:30 Minitabin käyttökoulutus: johdanto, käyttöliittymä, datan tuominen
Minitab: Jakauman kuvaaminen ja sovitus, normaalisuuden tarkastelu, outlier-tarkastelu
Yhteenveto
16:00 Päivä päättyy

 

9:00 Toinen päivä alkaa
  Minitab: Non-normaalit jakaumat, jakauman tunnistaminen (keskiarvoparametrin vaikutuksen arviointi non-normaali vs. normaalijakauma ja prosenttipisteet)
Tauko
SPC – mitä se on? Tausta ja rooli
Yliohjaus, sattumasta päätöksentekeminen, luottamusväli
Minitab: Perusohjauskortti: I-mR
12:00 Lounas
13:00 Minitab: Normaali ja non-normaalijakaumilla onnistumistodennäköisyyksien arvioiminen Distribution probability plots käyttö
14:00 Tauko
4-periaatetta, prosessi
Esimerkki katapultti: mitä neljä periaatetta tarkoittavat, mikä on prosessi ja miten tunnistettaan prosessin tila (ohjauskortin luominen)
Kaaos, ohjaus, erinomaisuus -tilojen tunnistaminen
Yhteenveto
16:00 Päivä päättyy

 

9:00 Kolmas päivä alkaa
  Prosessin ohjaus ja parantaminen sekä ongelmanratkaisu
Juranin trilogia
Laadun suunnittelun esittely
Laadun ohjaus
Laadun parannus
kausaalisuus, ongelman ratkaisu ja parannus
Tauko
Keskustelua aamupäivästä
12:00 Lounas
13:00 Juurisyyanalyysin vaiheet
Erityissyyselvitys
14:00 Tauko
Lean Six Sigma ja DMAIC-prosessi
Lean Six Sigma -suorituskyvyn parantaminen
Loppukeskustelu
16:00 Ensimmäinen jakso päättyy

 

9:00 Toinen jakso alkaa
  Johdanto tehdasfysiikkaan
Johtamisen konfliktit (yhteinen päämäärä – ristiriitaiset keinot)
Tauko
Formaalisyy
Tehdasfysiikan periaate (kolme kaavaa – neljä kuvaa)
12:00 Lounas
13:00 Perusdynamiikka – Littlen laki
Temit ja Littlen laki
The Best Case, The Practical Worst Case
Noppademonstraatio
14:00 Tauko
Yleistys ja laskuharjoitus
Ideaalitila ja case: häiriöt (MTTF, MTTR, A)
16:00 Päivä päättyy

 

9:00 Toinen päivä alkaa
  Vaihtelun vaikutus operaatioissa – jonoutuminen
Kingmanin yhtälö – jonon muodostuminen
Laskuharjoitus
Tauko
Häiriölähteet – käytettävyyden vaikutuksen mallintaminen prosessivaiheessa
Laskuharjoitus
12:00 Lounas
13:00 Luotettavuustekniikka
käyttövarmuus ja termit
14:00 Tauko
Minitab: häiriödatan visualisointi ja jakaumien parametrien vertailu
MTTF-laskennan soveltaminen operaatiotieteen laskelmissa
Loppukeskustelu
16:00 Koulutus päättyy

 

Minitab perusteet

Koulutuksen vaatimukset
Opiskelijoilla tulisi olla käytössään kannettava tietokone ja Minitab-ohjelmisto koulutuksen lähijaksoilla.

Antti Piirainen

Kouluttaja
Antti Piirainen

Koulutuspaikka
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7, LAHTI

Yrityskohtainen laatukoulutus

Yrityskohtaisena toteutuksena
Koulutusta toteutetaan myös yrityskohtaisena toteutuksena. Pyydä tarjous.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tulisi tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Voit ilmoittautua suoraan kurssisivulta, sähköpostitse tai puhelimitse (03-7804 264). Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua.

 

Peruutus

Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Erityisruokavalio

Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksesta sanottua

5
Kattava paketti viiteen koulutuspäivään. Paljon uutta asiaa joissa riittää hetkeksi aikaa pohdittavaa. Kouluttaja suoriutui hyvin ja tiesi mistä puhui. Hyviä esimerkkejä.
Jari
4
Hyvä kurssi! Antoi lisäymmärrystä data analysoinnista ja käytöstä päätöksenteossa. Kouluttaja piti hyvin mielenkiintoa yllä.
Mikko
4
Rakensimme koulutuksen yhdessä Antin kanssa. Sovitut aiheet käytiin läpi harjoituksineen. Ne, jotka koulutuksessa olivat läsnä ja aktiivisia vaikutti oivaltavan mistä on kysymys eli viesti meni perille. Hyvä. Antti osasi hyvin haastaa pinttyneitä ajattelumalleja, joka osaltaan varmasti pisti pohtimaan. Kiitosta osallistujilta tuli myös tällaisen koulutuksen järjestämisestä ja siitä, että saadaan uutta tulokulmaa asioihin ja mielenmallia muutettua. Mielenkiinnolla jään odottamaan mitä koulutus "poikii" jatkossa. Ajatus oli tarjota pohjatiedot, jotta on valmiuksia lähteä seuraaviin koulutuksiin. Henkilöt voivat itse rakentaa koulutuspolkunsa. Pakottaa, kun ei voi:) Päivän selvää on, että tätä lähestymistä tarvitaan suomalaisessa teollisuudessa... tällä hetkellä ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin sukupolven aikana, jota itse edustan? Kiitokset jälleen QKK:lle ja Antille:)

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.