Intensiivinen Minitab-etäkoulutus

Tutustu tilastolliseen ajatteluun, datan analysointiin ja prosessien mallintamiseen Minitab-ohjelman avulla etänä!

Dataperusteinen päätöksenteko on nykyaikaisen johtamisen ja päätöksenteon perusoletus, mutta miten dataa pitää analysoida, jotta päätökset ovat tilastollisesti päteviä? Miten päätökset voidaan perustella graafisesti ja tilastollisesti ja miten ne esitetään ymmärrettävässä muodossa? Toimit sitten teollisuudessa, palvelusektorilla, terveydenhuollossa, tukku- ja vähittäiskaupassa tai vaikka pankki- ja rahoitusalalla, Minitab on tehokas työkalu datan analysointiin täysin toimialasta riippumatta.

Intensiivipäivän tarkoituksena on johdattaa Minitabin käyttöön ja tuoda ajatuksia tilastollisen ajattelun ja työkalujen soveltamisesta päivittäiseen työhön prosessien kehittämisessä ja parantamisessa. Koulutus soveltuu asiasta kiinnostuneille tai kertaukseksi asian ympärillä joskus painineille.

9:00 Aloitus ja johdanto 
Johdanto tilastollinen ajatteluun ja päätöksenteko datan avulla
Minitab-ohjelmiston peruskäyttö
Navigointi ja datan tuonti
Graafien ja analyysien tekeminen
Datatyypit ja vaadittava rakenne
Assistantin mahdollisuudet
Johdatus graafisiin datan analysoinnin menetelmiin
Jakaumien kuvaaminen histogrammilla ja hajontakuvioilla
Aikasarjat ja vaihtelun ymmärtäminen ohjauskorttien avulla
12:00 Lounastauko 
13:00 Tilastollinen prosessin ohjaus (SPC) ja satunnaisuuden ymmärtäminen
Demonstraatio ja datan keräys
Ohjauskorttien yleisimmät tyypit ja niiden käyttö
14:00 Kahvitauko
15:00 Prosessien mallintaminen – miksi?
Korrelaatio ja yksinkertainen lineaarinen regressio
Usean muuttujan regressiomallin rakentaminen ja mallin ehdot
Monimuuttujakokeet ja aktiivisen datankeruun rooli mallintamisessa
Kertaus, loppukeskustelu ja kysymykset
16:00 Tilaisuuden päätös

 
 
 
 

Minitab perusteet

Koulutuksen vaatimukset
Opiskelijoilla tulisi olla käytössään kannettava tietokone ja Minitab-ohjelmisto koulutuksen lähijaksoilla.

Kouluttaja Matti Pesonen

Kouluttaja
Matti Pesonen

Etäkoulutusta

Koulutustapa
Etänä, Teamsin välityksellä

Yrityskohtainen laatukoulutus

Yrityskohtaisena toteutuksena
Koulutusta toteutetaan myös yrityskohtaisena toteutuksena. Pyydä tarjous.

Lisätietoja

Minitab haltuun

Ota tehokkaasti Minitab-ohjelmisto haltuun etänä. Opi miten voisit hyödyntää tilastollista-ajattelua, -työkaluja ja analyysejä prosessien kehittämisessä. Miten dataa pitäisi käsitellä ja mitä siitä voisi saada irti?   

Minitab-ohjelmisto

Koulutuksessa käytetään Minitab-ohjelmistoa. Minitabista voi käyttää maksutonta 14 päivän täysiversiota, joten ohjelmistoa ei tarvitse koulutusta varten ostaa.

Aiempaa osaamista ei vaadita

Sinulla ei tarvitse olla aiempaa käyttökokemusta Minitab-ohjelmistosta. Saat kuvan ohjelman perusperiaatteista sekä sen mahdollisuuksista datan analysoinnissa ja prosessien kehittämisessä.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tulisi tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Voit ilmoittautua suoraan kurssisivulta, sähköpostitse tai puhelimitse (03-7804 264). Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua.

 

PERUUTUS

Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

ETÄOSALLISTUMINEN

Etäosallistuminen tapahtuu Teamsin välityksellä. Osallistujat saavat sähköpostitse Teams-kutsun ja linkin koulutukseen. Koulutusmateriaalit toimitetaan osallistujille etukäteen postitse.

Koulutuksesta sanottua

Kiitos hyvästä ja kattavasta kolutuspaketista.
Esko
5
:)
Amit
5
Sain paljon uusia ajatuksia!
Antti
5

Pyydä kurssista yrityskohtainen tarjous

Järjestämme koulutusta myös yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena. Ota yhteyttä ja kysy lisää!