Minitab - Analysoi mittaustuloksia ja dataa -koulutus

Viime vuosien aikana olemme siirtyneet nopeasti mielipiteeseen perustuvasta parantamisesta faktaan pohjautuvaan päätöksentekoon ja parantamiseen. Itse asiassa on siirrytty todelliseen faktajohtamiseen!

4-päiväisessä Minitab-koulutuksessa:

  • Tutustut laatutekniikan keskeisimpään ohjelmistoon
  • Pääset sisälle tilastolliseen päätöksentekoon
  • Opit analysoimaan dataa tehokkaasti
  • Opit tekemään päätöksiä ja sanomaan, millä todennäköisyydellä
    näin tapahtuu

Minitab perusteet

Voit osallistua koko koulutukseen tai valita itsellesi sopivat osiot. Suosituksena kuitenkin on, että opiskelija osallistuu MINITAB:n perusteet päivään, jolla annetaan lähtökohdat kaikkien muiden päivien opetukselle. Koesuunnittelujaksolle suositellaan MINITAB:n perusteiden lisäksi myös tilastolliseen analysointiin keskittyvää päivää.

Koulutus koostuu teoriaosuuksista, vaikka pääpaino on ohjelman käytössä ja sillä tehtävien analyysien toteutuksessa sekä tulosten tulkinnassa. Koulutukseen liittyvät esimerkit ja harjoitustehtävät ovat yleisiä yritystoimintaan liittyviä esimerkkejä, joita voit soveltaa suoraan tai saada ideoita, kuinka käyttää tilastotekniikkaa hyväksi omassa organisaatiossa.

1. jakso: 10.-11.6.2024
2. jakso: 17.-18.6.2024

Koulutuksen kesto on 4 päivää. 

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
09:15 MINITAB -ohjelmiston historia ja kehittyminen
MINITAB:n tiedostotyypit
Datan ja graafien siirtäminen toiseen sovellukseen
Datan tuominen, graafien luonti, datan tulkitseminen
Pareto Chart, Pylväsdiagrammi, Syy- ja seurauskaavio
12:00 Lounas
13:00 Graafiset analyysit – Kuvien ja ulostulojen tulkitseminen
14:00 Kahvi
14:30 Graafien räätälöinti
EXEC-makrojen luominen ja käyttö
16:00 Keskustelu ja 1. päivän päätös

 

09:00 Päivän aloitus
Johdatus johtopäätösstatistiikkaan
Hypoteesitestaus, luottamusvälit, teho-analyysi
t-testit ja osuuksien testit
12:00 Lounas
13:00 Jatkuvien muuttujien välisten suhteiden arviointi
Korrelaatio, regressio, moniregressio ja mallin pienentäminen
14:00 Kahvi
14:30 Keskiarvojen testaaminen varianssianalyysillä
One Way ANOVA, Balanced ANOVA, General Linear Model
16:00 Keskustelu ja 2. päivän päätös

 

09:00 Päivän aloitus
Mittaussysteemin analysointi
Gage R&R (Variaabeli & Attribuutti)
Gage Stabiilisuus ja Gage Linearity ja Bias Study
12:00 Lounas
13:00 Aikasarja-analyysit
Time Series Plot, Run Chart, I-mR
SPC – Ohjauskortit variaabelidatalle
Kyvykkyysanalyysit variaabelidatalle
14:00 Kahvi
14:30 SPC – Ohjauskortit attribuuttidatalle
Kyvykkyysanalyysit attribuuttidatalle
Binomi ja Poisson -jakauman suorituskykyanalyysi
16:00 Keskustelu ja 3. päivän päätös

 

09:00 Päivän aloitus
Johdatus faktorikokeisiin
Täystekijäkoesuunnitelmat
Perättäiset kokeet
Osittaistekijäkoesuunnitelmat
Keskipisteet faktorisuunnitelmissa
12:00 Lounas
13:00 Taguchi -kokeet
Lego-harjoitus: DOE / Taguchi
Harjoituksen analysointi
Esimerkit Taguchi -kokeista
Useiden vasteiden optimointi
16:00 Keskustelu ja tilaisuuden päätös

 

Minitab perusteet

Koulutuksen vaatimukset
Opiskelijoilla tulisi olla käytössään kannettava tietokone ja Minitab-ohjelmisto koulutuksen lähijaksoilla.

Kouluttaja Kimmo Liuksiala

Kouluttaja
Kimmo Liuksiala

Koulutuspaikka
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7, LAHTI

Yrityskohtainen laatukoulutus

Yrityskohtaisena toteutuksena
Koulutusta toteutetaan myös yrityskohtaisena toteutuksena. Pyydä tarjous.

Lisätietoa

Minitab tutuksi

Minitab-koulutuksessa tutustutaan laatutekniikan keskeisimpään ohjelmistoon ja opitaan analysoimaan dataa tehokkaasti sekä tekemään päätöksiä sekä sanomaan, millä todennäköisyydellä näin tapahtuu.

Minitab-ohjelmisto

Koulutuksessa käytetään Minitab-ohjelmistoa. Minitabista voi käyttää maksutonta 14 päivän täysiversiota, joten ohjelmistoa ei tarvitse koulutusta varten ostaa.

AIEMPAA OSAAMISTA EI VAADITA

Sinulla ei tarvitse olla aiempaa käyttökokemusta Minitab-ohjelmistosta tai tilastollisista analyyseistä. Saat kuvan ohjelman perusperiaatteista, erilaisista analyyseistä sekä mahdollisuuksista datan analysoinnissa ja prosessien kehittämisessä.

VALITSE ITSELLESI SOPIVIN TOTEUTUSTAPA

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka osallistuvat etänä.

ELÄMYKSELLINEN KOULUTUSPAIKKA

Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

LAADUKKAAT TARJOILUT

Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jokaisen makuun jotakin.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tulisi tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Voit ilmoittautua suoraan kurssisivulta, sähköpostitse tai puhelimitse (03-7804 264). Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua.

 

Peruutus

Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Erityisruokavalio

Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksesta sanottua

Timo - Yrityskohtaiselta kurssilta
4
Asiaa niin paljon, että kaikkea ei aina ehdi syvällisesti perehtyä
Yrityskohtainen toteutus
3
Lisää yhdessä tekemistä, ehkä peruskoulutus voisi olla kaksipäiväinen?
Jouni - Yrityskohtaiselta kurssilta (tilaaja määritteli sisällön)
4
Koulutus ja kouluttaja hyvä, asiasisällössä ei osuttu kuin osittain itseä kiinnostaviin aihealueisiin.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.