Minitab - Palvelusektorin tehokas työkalu -koulutus

Faktaan perustuva päätöksenteko on ollut käytännössä mahdollista ja kaikkien ulottuvilla ainoastaan tietokoneen ja sen tuoman laskutehon avulla. Osaatko muuttaa olemassa olevan numeerisen tai laadullisen tiedon todelliseksi ja käyttökelpoiseksi informaatioksi? Kysymys on vain siitä osataanko tietokonetta käyttää muuhunkin, kuin perinteisen kirjoituskoneen tilalla tai vain taulukkolaskentaohjelmien tuomien pylväiden ja käppyröiden tekemiseen. Siis osaammeko laskea, kuinka luotettavasti jokin tapahtuu, kuinka usein jotain tapahtuu tai kuinka paljon sillä on vaikutusta.

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Koulutus on viiden päivän mittainen. Seuraava toteutus:

1. jakso: 29.-31.1.2024
2. jakso: 12.-13.2.2024

Koulutuksen tavoitteet

  • Tutustut Minitab -ohjelmaan
  • Opit analysoimaan dataa tehokkaasti
  • Pääset sisälle tilastolliseen päätöksentekoon
  • Saat viestisi tehokkaasti perille Minitab-kuvilla
  • Opit tekemään päätöksiä ja sanomaan, millä todennäköisyydellä jotakin tapahtuu

Koulutukseen liittyvät esimerkit ja harjoitustehtävät ovat yleisiä palvelusektorin esimerkkejä, joita voit soveltaa suoraan tai saada ideoita, kuinka voit käyttää tilastotekniikkaa hyväksi omassa organisaatiossa. Voit osallistua koko koulutukseen tai valita itsellesi sopivat osiot. Suosituksena kuitenkin on, että opiskelija osallistuu MINITAB:n perusteet päivään, jolla annetaan lähtökohdat kaikkien muiden päivien opetukselle.

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
09:15 MINITAB käyttö ja tausta
Käyttöliittymä ja navigointi
Datatyypit
Graafien luominen
Ulostulon siirto toisiin ohjelmiin
12:00 Lounas
13:00 Graafiset analyysit
Graafien ja ulostulojen tulkitseminen
Perusgraafit tutkivaan analyysiin
14:00 Kahvi
Datan analysoinnin harjoitus (EDA)
Makrojen käyttö ja hyödyntäminen
16:00 Keskustelu ja 1. päivän päätös

 

09:00 Päivän aloitus
09:00 Päivän tavoite, mitä opitaan
Johdanto tilastolliseen päätöksentekoon
Keskiarvon tilastolliset testit (1 ja 2 sample t-testi)
Parittaiset testit
Osuuksien testit
Kategorisen datan analysointi
12:00 Lounas
13:00 Keskiarvojen testaaminen varianssianalyysillä
ANOVA
General Linear Model
14:30 Kahvi
15:00 Jatkuvien muuttujien välisten suhteiden arviointi
Korrelaatio ja regressio
Moniregressio ja mallin pienentäminen
16:00 Keskustelu ja 2. päivän päätös

 

09:00 Päivän aloitus
Arviointi- tai mittausprosessin luotettavuuden arviointi
Gage R&R – jatkuvalle datalle ja kategoriselle datalle
Ohjauskortit – SPC ja satunnaisuuden arviointi
Ohjauskortit jatkuvalle datalle
xR-, xS- ja I-mR -kortit
12:00 Lounas
13:00 Ohjauskortit attribuutti datalle
P, U ja C -kortti
14:30 Kahvi
15:00 Palveluprosessin suorituskyky jatkuvalle datalle
Capability Sixpack ja normaali suorituskyky
Datamuunnokset
Palveluprosessin suorituskyky attribuutti datalle
Binomi ja Poisson jakauma suorituskykyanalyysi
16:00 Keskustelu ja 3. päivän päätös

 

09:00 Päivän aloitus
Aikasarja-analyysit
Termistö: trendit, osittainen jakaminen, pehmennys
Ennusteen luominen, erilaisten ennusteiden arviointi
GLM, kiinteät ja satunnaiset tekijät
Keskinäisvaikutusten tulkinta ja tulosten visualisointi
12:00 Lounas
13:00 Binäärilogistinenregressio
Mallin luominen ja pienentäminen
14:30 Kahvi
15:00 Johdatus koesuunnitteluun (monimuuttujakoe)
Tekijäkokeet
Suunnitelman luominen
Kokeen analysointi
Mallin luominen ja pienentäminen
Tulosten visualisointi
Loppukeskustelu
16:00 4. päivän päätös

 

09:00 Päivän aloitus
Osittaistekijäkokeet
Ortogonaalisuus ja osittaistekijäkokeiden hyödyt
Seulontamenetelmät (screening kokeet)
Plackett- Burman-matriisit
Taguchi matriisit
Mallin pienentäminen ja vaikutusten visualisointi
12:00 Lounas
13:00 Koesuunnitelmat useammalla tasolla
Tekijäkokeet (täystekijä)
Taguci-kokeet
14:30 Kahvi
15:00


16:00

Edistyneemmät menetelmät
D-ja A-optimoidut kokeet
Loppukeskustelu
5. päivän päätös

 

Minitab perusteet

Koulutuksen vaatimukset
Opiskelijoilla tulisi olla käytössään kannettava tietokone ja Minitab-ohjelmisto koulutuksen lähijaksoilla.

Kouluttaja Matti Pesonen

Kouluttaja
Matti Pesonen

Koulutuspaikka
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7, LAHTI

Yrityskohtainen laatukoulutus

Yrityskohtaisena toteutuksena
Koulutusta toteutetaan myös yrityskohtaisena toteutuksena.Pyydä tarjous.

Lisätietoa

MINITAB TUTUKSI

Ota palveluprosesseista syntyvä tieto haltuun ja opi analysoimaan dataa tehokkaasti sekä tekemään päätöksiä sekä sanomaan, millä todennäköisyydellä näin tapahtuu.

MINITAB-OHJELMISTO

Koulutuksessa käytetään Minitab-ohjelmistoa. Minitabista voi käyttää ilmaista 30-päivän täysiversiota, joten ohjelmistoa ei tarvitse koulutusta varten ostaa.

AIEMPAA OSAAMISTA EI VAADITA

Sinulla ei tarvitse olla aiempaa käyttökokemusta Minitab-ohjelmistosta tai tilastollisista analyyseistä. Saat kuvan ohjelman perusperiaatteista, erilaisista analyyseistä sekä mahdollisuuksista datan analysoinnissa ja prosessien kehittämisessä.

VALITSE ITSELLESI SOPIVIN TOTEUTUSTAPA

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka osallistuvat etänä.

ELÄMYKSELLINEN KOULUTUSPAIKKA

Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

LAADUKKAAT TARJOILUT

Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jokaisen makuun jotakin.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tulisi tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Voit ilmoittautua suoraan kurssisivulta, sähköpostitse tai puhelimitse (03-7804 264). Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua.

 

Peruutus

Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Erityisruokavalio

Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksesta sanottua

Ei arvosteluita.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.