Tohtori Walter A. Shewhartin 16. toukokuuta 1924 ensi kerran esittelemä ohjauskortti käynnisti fundamentaalisen muutoksen laadun tekemisessä. Syntyi stabiilisuuden ja ennustettavuuden käsite, joka muutti laadun tekemistä merkittävästi ja loi pohjan modernille laatuajattelulle. 

Tämän uuden idean ensisoveltamisesta tulee vuonna 2024 kuluneeksi 100 vuotta ja näin vuosi 2024 on Quality Knowhow Karjalainen Oy:ssä vaihtelun, laadun ja liiketoiminnan vuosi 2024!

Tohtori Walter A. Shewhart (1891-1967).
Kuva 1. Tohtori Walter A. Shewhart (1891-1967).

Tohtori Shewhartin keskeinen idea oli jakaa havaittu vaihtelu kahteen luokkaan syntymekanismin perusteella. Tämä yksinkertaiselta kuulostava havainto muutti merkittävästi sitä, kuinka tuotteita tai palveluita suunnitellaan, kuinka prosesseja ohjataan tai kuinka niitä parannetaan. Vaikutukset ovat nähtävissä, joka puolella ympärillämme käyttämistämme kodinkoneista ruisleipään ja kaikkeen siltä väliltä. 

Laatu 

Sana laatu on usein hankala, sillä siitä on monenlaisia henkilökohtaisia tai subjektiivisia määritelmiä. Ja jos ihmisillä on eri käsitykset termeistä, on asiasta käytävä keskustelu erittäin hankalaa. 

Laatu pitää sisällään asiakkaan tarpeen määrittelyn ja sen täyttämisen onnistuneesti. Laatu on asiakkaan tarpeen täyttämistä mahdollisimman yhdenmukaisesti ajasta ja paikasta riippumatta kustannustehokkaasti tuottajan ja asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna. 

Professori Montgomeryn määritelmä modernista laadusta kuvaa tätä hienosti: ”laatu on käänteisesti verrannollinen vaihteluun”. 

Vaikkakin subjektiivisilla laadun määritelmillä on paikkansa keskustelussa, on modernissa laadussa keskeinen teema mitattavuus. Mitattavuuden vaatimus perustuu käytännön pakkoon, jotta laadusta voidaan objektiivisesti kommunikoida eri sidosryhmien kanssa

Vaihtelun tuominen osaksi laadun määritelmää tarkoittaa asiakas- ja tuottajatyytyväisyyden yhdistämistä, eikä vastakkainasettelua. Pieni vaihtelu on siis hyvä sekä asiakkaalle, että tuottajalle. 

Liiketoiminnassa

Tohtori Shewhartin luoma idea vaihtelun teoriasta on 100 vuotta vanha, joten onko se enää relevantti näin digitaalisuuden ja tekoälyn aikakautena? On. 

Edelleen liiketoiminnassa täytyy tehdä arvaus ja ennustus asiakkaiden tarpeista tulevaisuudessa, joka vaihtelee eri segmenteillä. On siis vaihtelua. Tätä tietoa käytetään mm. tuotteiden ja palvelujen suunnittelussa.

Prosesseja ja toimintaa tulee pitää yllä, ohjata ja saattaa stabiiliin tilaan. Stabiilin tilan saavuttaminen ja ylläpito vaatii vaihtelun lajien luokittelun ja suorituskyvyn ymmärtämisen. Tätä varten on kehitetty joukko ohjauskortteja (statistical process control, SPC).

Tohtori Shewhart esitteli tilastollisen ohjauksen idean ja perusperiaatteet ensi kerran 16.5.1924 yhden sivun muistiossa esimiehelleen.
Kuva 2. Tohtori Shewhart esitteli tilastollisen ohjauksen idean ja perusperiaatteet ensi kerran 16.5.1924 yhden sivun muistiossa esimiehelleen.

Olemassa olevia prosesseja tulee jatkuvasti parantaa myös modernissa maailmassa. Shewhart keskeinen havainto oli jakaa vaihtelu havaitun vaihtelun perusteella kahteen luokkaan syntymekanismin perusteella, josta seuraa myös erilainen lähestyminen prosessien parantamiseen. Tämä vaihtelun lajin tunnistaminen ohjaa toimintaa ja on keskeinen osa digitaalista ja älykästä laadun ohjausta tulevaisuudessa.

Voisi väittää, että vaihtelun ymmärtäminen on oleellisempi kuin koskaan, sillä sen seuraukset läpäisevät suunnittelun, prosessien ohjauksen ja parantamisen prosessit jokaisessa organisaatiossa. Tämä korostuu, kun halutaan siirtyä jollain tavalla monimutkaisempaan ja vaihtelulle alttiimpaan arvon tuottamiseen tai laadun korkeita kustannuksia ei voi enää maksattaa asiakkailla.

Suomessa ja Euroopassa on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana eletty halvan energian ja osaamisen ulkoistamisen utopiassa, jossa on voitu ulkoistaa käytännön hankalat ongelmat muualla ratkaistavaksi. Nyt tämä aika on ainakin energian suhteen selvästikin päättynyt ja samat realiteetit ovat vastassa myös valmistamisen ja suunnittelun osaamisen kohdalla. 

On hyvin vaikea hypätä tekoälyyn, monimutkaisempaan tuotteeseen, tiedolla johtamiseen tai vaikka moderniin laatuun, jos ei ymmärretä vaihtelun perusteita ja miten maailma toimii. Warren Buffetin sanoja mukaillen, ”kun nousuvesi laskee, nähdään kenellä on uimahousut jalassa”. 

Vaihtelua on käsitelty modernissa laadussa 100 vuotta. Ihminen ei ole tässä ajassa vielä pystynyt kehittämään sisäistä kykyä ymmärtää ympäröivää maailmaa ilman apuvälineitä, joten SPC:tä ja ohjauskortteja tarvitaan avuksi edelleen!

Olemme nähneet aikaisemmissa ja nykyisessä tehtävissämme, että ymmärrys vaihtelusta ja sen merkityksestä liiketoiminnalle auttaa tekemään oikeita ja vaikuttavia toimenpiteitä. 

Hauskaa vaihtelun vuotta!

Kommentoi artikkelia

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Liity postituslistalle ja saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi.