Lean Six Sigma Green Beltistä Black Beltiksi -koulutus

Koulutus keskittyy tuottavuus- ja laatuongelmien (suorituskykyongelmien) tehokkaaseen ratkaisuun ja korottaa Green Beltin osaamisen Black Belt -tasolle. Tutkimustemme mukaan Black Belt -projektin keskituotto on 3 kertaa suurempi (254 954 €) suhteessa GB-projektiin ja kustannusten aleneminen 72 % suhteessa GB-projektien 39 %:iin. Black Belt -projekteilla päästään myös merkittävästi parempaan laatuun (suorituskykyindeksi ΔCparannus=1,6-1,85). Lue vertailutiedot nettiartikkelista, jossa on lähes 2000 GB ja BB -projektin tuottoanalyysi.

Suurelta osin Black Belt -projektien paremmat tulokset selittyvät Back Belt -koulutuksen sisällön laajuudella ja syvyydellä.

Muuntokoulutuksessa opetetaan erityisesti ne analyyttiset ja tilastolliset menetelmät, joilla ero GB:n ja BB:n välillä kurotaan kiinni – painopisteinä monimuuttuja-analyysi (MA) ja koesuunnittelu (DOE), jotka ovat ehdoton osa Lean Six Sigmaa ja siinä käytettävää loogista kausaalisuodatinta.

Eksaktissa maailmassa on jokaiselle asialle tarkka selitys. Todellisuudessa sitä ei ole olemassa, mutta asiat, yksittäisten asioiden aiheuttama “sumeus”, voidaan tarkemmin kuvata tilastollisilla jakaumilla. Tarkempi kuvaus jakaumilla mahdollistaa kausaalisyiden, tekijöiden paljastamisen, joka mahdollistaa parantamisen.

Suorituskyvyn parantamisessa, jakauman hallinnassa, on keskeistä erottaa toisistaan syy-yhteys/korrelaatio ja kausaalinen syy. Parannus vaatii kausaliteetin (syyn) tunnistamisen.

Tilastolliset menetelmät ovat käyttökelpoisia ongelmanratkaisussa (erityissyyt), kun taas kokeelliset menetelmät tukevat parannustoimintaa (satunnaissyyt).
Tilastollisen jakauman “pilkkominen” vaikuttaviksi kausaalitekijöiksi, parametreiksi ei onnistu kuin kokeen (DOE) avulla luotettavasti.

Koulutuksen aikana Green Belt tekee Black Belt -työn ja koulutus jaksottuu ja tukee harjoitustyön toteutusta. Osallistuja saa myös halutessaan apua projektin toteutukseen kouluttajalta ja toteutumista seurataan koulutuksen aikana.

Oppimistavoitteet

 • Tunnistat kriittisten liiketoimintojen parannustarpeet ja näihin liittyvät parannukset
 • Osaat tunnistaa ja määrittää prosessien suorituskyvyn ja tiedosta suorituskyvyn merkityksen liiketoiminnalle
 • Erotat ongelmanratkaisun ja parannuksen toisistaan ja varmista organisaatiosi kehittymisen suorituskykyä parantamalla
 • Opit soveltamaan analyyttisiä ja tilastollisia menetelmiä ongelman ratkaisussa ja suorituskyvyn parantamisessa ja ymmärrät niiden roolin yrityksessä
 • Ymmärrät kokeiden/testien merkityksen parannustoimissa
 • Opit laajan koesuunnittelumenetelmien kirjon ja osaat soveltaa niitä kausaalisyiden tunnistamisessa ja mallinnuksessa
 • Opit usean vasteen optimointitekniikat monimuuttujamalleissa
 • Kokeellisia optimointistrategioita
 • Datan kerääminen ja datan laadun arvioiminen jatkuvalla ja attribuuttidatalla
 • Näytekokoon ja tutkimusten tehoon liittyvät asiat käytännössä
 • Parannustoimenpiteiden käyttöönoton suunnittelu ja tuloksen varmistaminen

Konkreettista hyötyä projektityöllä

Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät projektityötä omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle.

Osallistujat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta tai määrittelyjakson aikana.

1. jakso: 14.-16.4.2025
2. jakso: 12.-14.5.2025
3. jakso: 9.-11.6.2025
4. jakso: 25.-27.8.2025
Final-päivä: 10.10.2025

 

Koulutuksen kesto on 13 päivää. 

1 jakso: 

Lean Six Sigma ja liiketoiminta

Kertaus 0,5 päivää

Mitä Lean ja Six Sigma on?

Parantaminen vs ongelmanratkaisu – 4 kenttä ja vaihtelun tunnistamine (ohjauskortti)

Aikavälivaihtelu ja ominaispiirrevaihtelu sekä suorituskyky

Määrittely

Liiketoimintatapauksen ja projektin tunnistaminen

VOC -> CTQ’s -> CTP’s (Y’s)

Kvantitatiivinen ongelman asetanta ja tavoitteen asetanta

Mittaus 

x’s tunnistaminen, luokittelu ja prosessi

Datatyypit, datan kerääminen ja datan laatu (MSA deviaatio- ja vaihteluvirhe)

2 jakso: 

Analyyttiset ja numeeriset menetelmät

Kertaus ja välitöiden esittely (10 min hlö)

Kausaliteetti ja sen tunnistaminen 

Numeerinen (tilastollinen) päätöksenteko

Tutkiva data-analyysi (EDA) vs vahvistava data-analyysi (CDA)

Luottamusväli ja tilastomatematiikan keskeinen raja-arvolause

Näytekoko ja näyteteho sekä käytännön ja tilastollisen merkitsevyyden ero

Tilastolliset analyysit

ANOVA, GLM

Korrelaatio- ja regressioanalyysi

Logistinen regressio

Regressioehdot ja ehtojen arviointi

Non-normaali ja attribuuttidata

Non normaalisuus ja datamuunnokset

Chi^2 testit

3 jakso: 

Kokeelliset tutkimusmenetelmät

Kertaus ja välitöiden esittely (10 min hlö)

Johdanto koesuunnitteluun

PDSA -malli ja testaamisen merkitys

Mallin tekeminen katapultti

Useat vasteet ja vaihtelun pienentäminen

Osittaistekijäkokeet ja kokeen terminologia

2k-p kokeet – xls tehdas

Placket-Burman – Katapultti

Split-Plot kokeet

Keskipiste, lohkominen ja taittaminen

Taguchi-metodi 

Taguchi -matriisit ja S/N suhde – xls harjoitus

4 jakso: 

Optimointi ja implementointi

Kertaus ja välitöiden esittely (10 min hlö)

Epälineaarinen mallinnus

Vastepintamenetelmät – RSM

Vastepintamenetelmät – sekoitekokeet – Mixture

Ei-Ortogonaaliset koesuunnitelmat

Optimointimenetelmät

Jyrkinnousu ja EVOP

Ohjausvaihe

SPC – ohjauskortit

DFSS

Projektin päättäminen

5 jakso: 

Final-päivä

Kertaus keskeisistä aiheista

Välitöiden esittely (25 min hlö)

Kakkukahvit ja sertifikaattien sekä todistusten jako

Minitab perusteet

Koulutuksen vaatimukset
Opiskelijoilla tulisi olla käytössään kannettava tietokone ja Minitab-ohjelmisto koulutuksen lähijaksoilla.

Antti Piirainen

Kouluttaja
Antti Piirainen

Koulutuspaikka
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7, LAHTI

Yrityskohtainen laatukoulutus

Yrityskohtaisena toteutuksena
Koulutusta toteutetaan myös yrityskohtaisena toteutuksena. Pyydä tarjous.

Lisätietoa

PITKÄAIKAISELLA KOKEMUKSELLA

Quality Knowhow omaa Suomen pitkäaikaisimman ja laajimman kokemuksen laatujohtamisen, laatutekniikan ja Six Sigma -menetelmien kouluttamisesta (Six Sigma vuodesta 1999-), valmentamisesta ja soveltamisesta suomalaiseen yrityskulttuuriin. Tämä on taannut korkean onnistumisprosentin ja merkittävät tulokset yrityksissä.

SUOMENKIELINEN TOTEUTUS

Koulutuskielenä on suomi. Koulutus pitää sisällään erittäin laajan suomenkielisen Lean Six Sigma -koulutusmateriaalin, tarvittavien ohjelmien käyttökoulutuksen, harjoitusdatatiedostot muistitikulla, esimerkit ja lomakepohjat.

SERTIFIOINTI

Lean Six Sigma Black Belt -projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Black Belt -arvo sekä arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti.

MONIMUOTOINEN OSALLISTUMISTAPA

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät etänä osallistuville.

ELÄMYKSELLINEN KOULUTUSPAIKKA

Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

LAADUKKAAT TARJOILUT

Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jotakin jokaisen makuun.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tulisi tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Voit ilmoittautua suoraan kurssisivulta, sähköpostitse tai puhelimitse (03-7804 264). Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua.

 

Peruutus

Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Erityisruokavalio

Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksesta sanottua

Green Beltistä Black Beltiksi oli äärimmäisen hyvä koulutus. Moni sellainenkin asia, jonka luulin ymmärtäväni aikaisemmin jäsentyi nyt päähän ihan eri tavalla.
kurssi2022
5
Oikein hyvä koulutus ja todella asiantunteva kouluttaja. Aiheen monimutkaisuudesta itselle johtuen jopa pari päivää lisää olisi sopinut hyvin. Täydellinen paikka koulutukselle.
kurssilainen
4
Kiitos kovasti Antti mielenkiintoisesta koulutuksesta, neuvoista ja tsemppaamisesta pitkin matkaa!
kurssilainen
5

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.