Johtajan laatu -koulutus

Koulutuksessa tutustutaan luentojen, keskustelujen ja demonstraatioiden avulla modernin laadun keskeisiin ajatuksiin kuten Juranin trilogia, vaihtelun ymmärtäminen ja erityis-ja normaalivaihtelun käsitteisiin johdon näkökulmasta. Koulutuksessa käsitellään laatuajattelun kehitystä, sekä siihen liittyvien merkittävimpien vaikuttajien ajatuksia. Lisäksi käsitellään laatuun liitettyjä konsepteja kuten Lean ja Six Sigma, sekä ISO 9001.

Koulutuksessa käsitellään yleispätevät, universaalit, konseptit, jotka johtajan on tiedettävä johtaakseen yritystä tai organisaatiota yhä korkeammalle laadussa. Keskeisiä johtajan mahdollistajia ja kysymyksiä erinomaiseen suorituskykyyn ovat:

  1. Kuinka luon kulttuurin ja ilmapiirin, vireen, joka suuntautuu kohti erinomaisuutta?
  2. Mitkä laatutavoitteet ja strategiat on valittava, jotta voitan kilpailun?
  3. Kuinka tuoteinnovaatioita on johdettava? Miten saan uudet tuotteet ja palvelut onnistumaan?
  4. Miten läpimurtoja (Lean ja Six Sigma) on johdettava, jotta ne hyödyntävät organisaatiota maksimaalisesti?
  5. Miten saan päivittäisen toiminnan ohjaukseen? Miten vähennän sähläystä ja hukkaa?
  6. Voiko laatua todella johtaa ja saavuttaa sen avulla erinomaisuuden? Onko laatu taloudellisesti mitattavissa oleva saavutettava ominaisuus?
  7. Mitä uusi IS0 9001:2015 “Laadunhallintajärjestelmän vaatimukset” standardi vaatii johtajilta?

Miten yritys voidaan johtaa erinomaiseen suorituskykyyn? Onko olemassa “kaiken” kattavat yleiset periaatteet, jotka toistuvat yhä uudelleen ja joita voi käyttää jokaisessa organisaatiossa vai onko jokaisen organisaation luotava “oma vasara ja kirves”?

Markkinoille tulee yhä uusia laatutyökaluja, joiden menetelmät hämmentävät ja hämärtävät kokonaisnäkemystä. Toimivatko ne todella kaikissa olosuhteissa ja jos ei, niin missä olosuhteissa ne eivät toimi! Mitkä ovat universaalit, yleispätevät ja kaiken kattavat mallit laadun johtamisessa – suunnittelussa, ohjauksessa ja parannuksessa?

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Avaus ja esittely
Kokonaiskuva laadusta ja sen vaikutuksesta liiketoimintaan
Mitä on moderni laatu?
Vaihtelun käsite ja laatu
Laadun vaikutukset ja huonon laadun kustannukset (COPQ)
Laadun mestarit ja heidän keskeiset ajatuksensa
Systeemin ymmärtäminen johtamisessa
Laadun kolme universaalia yleispätevää prosessia
Juranin laadun johtamisen trilogia
12:00 Lounas
13:00 Johtaminen ja laatukulttuuri – kestävä pohja toiminnalle
Kuinka organisaation täytyy muuttua ja kuinka laatua johdetaan
Juranin kulttuurin läpimurrot
14:00 Kahvi
14:30 Laatutavoitteet ja strategia
Strategian ja tavoitteiden yhtäläisyys
Asiakasnäkökulma
Toimenpiteiden priorisointi ja Pareto-efekti
Keskustelu
16:00 Päivä päättyy

 

8:15 Tuoteinnovaatiot ja niiden johtaminen
Laadun suunnittelun malli (QFD) ja merkitys
Laadun ohjaus ja suorituskyky
Prosessien ja liiketoiminnan ennustettavuus (SPC)
Mitä on tilastollinen päätöksenteko ja analyysi?
12:00 Lounas
13:00  Läpimurto ja läpimurtojen valinta
Kuinka läpimurtoja toteutetaan ja johdetaan
Toiminnan parantaminen ja kilpailu
14:00 Kahvi
14:30 ISO 9001:2015, Lean ja Six Sigma -konseptien keskeinen sisältö
ISO 9001:2015 – viitekehys systeemin rakenteelle
Lean -filosofia organisaation oppimiseen
Six Sigma – läpimurron menetelmä
Keskustelu ja yhteenveto
16:00 Koulutus päättyy

 

Kouluttaja Matti Pesonen

Kouluttaja
Matti Pesonen

Koulutuspaikka
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7, LAHTI

Yrityskohtainen laatukoulutus

Yrityskohtaisena toteutuksena
Koulutusta toteutetaan myös yrityskohtaisena toteutuksena. Pyydä tarjous.

Lisätietoa

LAATUJOHTAMISEN PERIAATTEET HALTUUN

Koulutuksen tarkoituksena on, että osallistujat ymmärtävät modernin laadun määritelmän, sekä pystyvät näkemään sen soveltamisen oman organisaationsa viitekehyksessä. Kurssi antaa yleiskäsityksen laadun johtamisesta ja siihen liitetyistä konsepteista ja filosofioista.

KENELLE KOULUTUS SOVELTUU

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joiden tehtävänä on johtaa yritystä tai organisaatiota ja luoda laatutavoitteita, strategioita. Kurssi sopii myös päälliköille, jotka johtavat myyntiä ja markkinointia, tuotekehitystä, tuotantoa tai laatua.

Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia kirja sisältyy kurssin hintaan

Osallistujat saavat suomenkielisen kirjan: Lean Six Sigma 2.0. ja laatuteknologia. Kirjassa kuvataan, kuinka yhdistämällä laatuteknologian, Six Sigman ja Leanin parannusmenetelmät voidan viedä yrityksen suorituskyky uudelle tasolle.

MONIMUOTOINEN OSALLISTUMISTAPA

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät etänä osallistuville.

ELÄMYKSELLINEN KOULUTUSPAIKKA

Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

LAADUKKAAT TARJOILUT

Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jotakin jokaisen makuun.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tulisi tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Voit ilmoittautua suoraan kurssisivulta, sähköpostitse tai puhelimitse (03-7804 264). Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua.

 

Peruutus

Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Erityisruokavalio

Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksesta sanottua

Kiitos. Sain paljon kurssilta ja suosittelen kurssia myös muille.
kurssilainen
4
Koulutuspaikka oli mielestäni erittäin hyvä. Kurssin keston suhteen mietin joko sopiva tai liian lyhyt. Tavallaan sopiva, mutta aihe oli niin kiinnostava että varmasti olisi voinut mennä syvemmällekin niin siinä mielessä liian lyhyt. Yhteenvetona päädyin sopivaan, koska tavoite olikin antaa yleiskuva aiheesta ja siiinä onnistuttiin mielestäni hyvin.
T.V
5
Suosittelen koulutusta!
J.H
5

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.