Luotettavuustekniikka -koulutus

Luotettavuus on todennäköisyys, että laite tai toiminta suorittaa vaaditun toiminnon määräoloissa ja vaaditun ajan ilman vikoja. Luotettavuustekniikan perusteisiin kuuluu ymmärtää, kuinka vika syntyy. Vika muodostuu aina eräänlaisten kestävyys- ja rasitusvoimien jakaumien kohdatessa.

Koska kysymyksessä on aikariippuvat ilmiöt, tarvitaan näiden analysointiin ja mallintamiseen perinteisen laatutekniikan sijaan muita kuin normaalijakaumia.

Koulutuksessa sovelletaan useista eri jakaumamalleja luotettavuustekniikan analyyseissä. Koulutukseen osallistuttaessa sinun ei tarvitse osata tai tuntea näitä harvemmin käytettyjä jakaumia entuudestaan. Koulutuksessa lähdetään perusteista ja edetään asteittain edistyksellisiin analyyseihin.

Kurssilta saat:

  • perustiedot luotettavuustekniikasta
  • luotettavuusdatan analysointimenetelmät
  • mahdollisuuden soveltaa luotettavuustekniikan tietoa omissa työtehtävissä
  • tiedot mittaustulosten ja luotettavuustietojen analysoinnista ja käytöstä
  • johdatuksen Minitab-ohjelman mahdollisuuksiin luotettavuustietojen analysoinnissa

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely, ohjelma
09:15 Luotettavuuden konseptit ja käsitteet
10:00 Luotettavuuden laskentamenetelmät
”ulkoapäin” nähtynä (malli)
”sisältäpäin” nähtynä (data)
12:00 Lounas
13:00 Johdatus Minitab -ohjelmaan ja sen käyttöön
13:30 Luotettavuudessa käytetyt keskeiset jakaumat ja luottamusvälit
14:30 Kahvi
15:00 Jakaumien ja luottamusvälien määritys Minitabilla
15:30 Luotettavuustietojen analysointi
Mitä tunnuslukuja lasketaan?
16:30 Ensimmäinen päivä päättyy

 

08:15 Rasitus-kestävyys -malli
Miksi systeemit ja laitteet vioittuvat?
Turvallisuusmarginaali
10:00 Johdatus luotettavuusmallien laskemiseen ja
luotettavuuden ennustamiseen
11:30 Lounas
12:30 Luotettavuus suunnittelussa
Mitä voidaan suunnittelussa tehdä luotettavuuden parantamiseksi?
14:00 Kahvi
14:30 Luotettavuus tuotannossa
Mitä voidaan tuotannossa tehdä luotettavuuden
parantamiseksi?
15:30 MINITAB – Luotettavuuslaskuista harjoituksia
16:30 Toinen päivä päättyy

08:15 Luotattavuuden mittaus
Luotettavuustestit
Toiminnalliset testit
Ympäristötestit
Huolto ja kunnossapitotestit
10:00 Luotettavuusmittausten tulosten ja esimerkkien
analysointi Minitabilla
11:30 Lounas
12:30 Luotettavuusongelmien ratkaiseminen
Luotettavuusohjelmia
Luotettavuus kentällä
14:00 Kahvi
14:30 Loppukeskustelu
15:00 Tilaisuus päättyy

Minitab perusteet

Koulutuksen vaatimukset
Opiskelijoilla tulisi olla käytössään kannettava tietokone ja Minitab-ohjelmisto koulutuksen lähijaksoilla.

Antti Piirainen

Kouluttaja
Antti Piirainen

Koulutuspaikka
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7, LAHTI

Yrityskohtainen laatukoulutus

Yrityskohtaisena toteutuksena
Koulutusta toteutetaan myös yrityskohtaisena toteutuksena. Pyydä tarjous.

Lisätietoa

MITÄ ON LUOTETTAVUUSTEKNIIKKA

Luotettavuustekniikka on oma tieteenhaaransa, joka käsittelee aikariippuvaa laatua. Luotettavuustekniikassa tavoitteena on löytää ja toteuttaa ne käyttövarmuuteen vaikuttavat ratkaisut, jotka taloudellisuutta tai muita kriteereitä käyttäen johtavat parhaaseen tulokseen.

 

KENELLE KOULUTUS SOVELTUU

Tämä kattava koulutus luotettavuustekniikkaan on erinomainen tietopaketti suunnittelijoille, luotettavuusinsinööreille tai vastaavissa tehtävissä oleville sekä laatuammattilaisille. Tänä päivänä vaativat laskutoimitukset tekee kone, joten sinun ei tarvitse olla matemaatikko.

EDISTYKSELLISET ANALYYSIT HELPOSTI KÄYTTÖÖN

Yhdistä luotettavuustekniikan edistykselliset analyysit ja moderni mahdollisuus käyttää tietokoneavusteista laskentaa muuten vaikean laskennan avuksi. Koulutus sitoo Minitabissa olevan laajan luotettavuustekniikan analyysikokonaisuuden suunnittelun avuksi.

MONIMUOTOINEN OSALLISTUMISTAPA

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät etänä osallistuville.

ELÄMYKSELLINEN KOULUTUSPAIKKA

Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

LAADUKKAAT TARJOILUT

Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jotakin jokaisen makuun.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tulisi tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Voit ilmoittautua suoraan kurssisivulta, sähköpostitse tai puhelimitse (03-7804 264). Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua.

 

Peruutus

Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Erityisruokavalio

Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksesta sanottua

kurssilainen21
5
Hyvä koulutus oli!
NN.
5
Sain paljon uusia ajatuksia.
kurssilainen
4
Suosittelen koulutusta.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.