Palvelun Lean Six Sigma Green Belt -koulutus

Paranna palveluasi ja vähennä ongelmia

Jos ongelmasi on alhainen työn tehokkuus, huono palveluaste, tyytymättömät asiakkaat, pitkät jonot, myynnin lasku tai tökkivät virtaukset, on tarve parannukselle ilmeinen!

Prosessien parantaminen on monessa organisaatiossa lähes tuntematon käsite ja sekoittuu yksittäisten tapausten selvittämiseen. Lean Six Sigma DMAIC -menetelmä tuo prosessien parantamiseen systemaattista otetta ja rakennetta, joilla parannus on mahdollista toteuttaa onnistuneesti vähentäen vaihtelua, virheitä ja häiriökysyntää.

Palvelumaailman oma kurssi

Palvelun LSS Green Belt -kurssilla perehdytään Lean Six Sigma DMAIC ongelmanratkaisumalliin ja siihen liittyvien ajatusmallien, teorioiden, työkalujen ja tekniikoiden sisäistämiseen palveluorganisaatioiden näkökulmasta käytännönläheisesti. Kurssilla on huomioita palveluiden erityispiirteet niin esimerkkien, kuin menetelmien painotusten suhteen. Kurssin sisältöä on laajennettu yhdellä kurssipäivällä kattamaan laajemman prosessien analyysimenetelmien käsittelyn, sekä palveluprosesseissa parhaiten soveltuvien tilastollisten menetelmien erityispiirteitä.

Projektista käytännön oppia

Kurssilla osallistuja soveltaa opittua omaan projektityöhönsä lähijaksojen välillä. Tämä hyväksi koettu ja kansainvälisestikin poikkeuksellinen malli mahdollistaa oppimisen käytännön kautta ja takaa että kurssin teoria ei jää periaatteen tasolle tulevaisuutta varten, vaan oppi saadaan heti käyttöön. Kurssilla tehdään lukuisia harjoituksia ja demonstraatioita, sekä opetellaan Minitab -ohjelmiston ja tilastollisen päätöksenteon ja testaamisen saloja teorian ja käytännön avulla.

Koulutuksen ajankohta

1. Jakso: 
2. Jakso:
 
3. Jakso:
 
4. Jakso:
 
Final-päivä:
16.-7.11.2023
30.11.-1.10.2023
10.-12.1.2024
8.-9.2.2024
19.4.2024

Ilmoittaudu nyt tai kysy tarjous koulutuksesta omaan organisaation! Lisää tietoa toimistostamme toimisto@qkk.fi tai suoraan kouluttajalta matti@qkk.fi, ota rohkeasti yhteyttä!

Tavoitteet: Tutustutaan Lean Six Sigma -menetelmään ja miksi se on olemassa. Määritellään projekti.

1. päivä  
8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Johdatus Lean Six Sigmaan
DMAIC -prosessin esittely
12:00 Lounas
Johdanto Minitab-ohjelmistoon
14:00 Kahvi
Datan tuominen ja visualisointi
16:00 Päivä päättyy
   
2. päivä  
8:15 Päivän aloitus
  Graafiset analyysit
  Perusstatistiikat
11:30 Lounas
  DMAIC, Define-vaihe
  Projektin määrittely
16:00 Jakso päättyy

Tavoitteet: Tutustutaan prosessin nykytilan tunnistamisen vaiheisiin ja opitaan arvioimaan datan laatua

3. päivä  
8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Projektien katselmointi
Muuttujien generoiminen
12:00 Lounas
Prosessikuvaus
14:00 Kahvi
Prosessin karakterisointi
16:00 Päivä päättyy
   
4. päivä  
8:15 Päivän aloitus
  Riskien tunnistaminen
  Datan kerääminen
11:30 Lounas
  Datan laatu
  Variaatiovirheen määrittäminen
16:00 Jakso päättyy

Tavoitteet: Tutustutaan datan graafisiin ja tilastollisen analysoinnin menetelmiin ja niiden rooliin parannustoiminnassa. Arvovirran analyysi.

5. päivä  
8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Projektitöiden katselmointi
EDA – tutkiva analyysi
12:00 Lounas
Tutkivan analyysin työkalut
14:00 Kahvi
Graafiset menetelmät
16:00 Päivä päättyy
   
6. päivä  
8:15 Päivän aloitus
  Virtauksen simulaatio
  Arvovirran analyysi
11:30 Lounas
  Tilastollisen päätöksenteon perusteet
  Hypoteesitestaus
16:00 Päivä päättyy
   
7. päivä  
8:15 Päivän aloitus
  Hypoteesitestit
  Testien teho
11:30 Lounas
  Edistykselliset menetelmät
  ANOVA / Regressio
16:00 Jakso päättyy

Tavoitteet: Tutustutaan koesuunnitteluun ja ohjausvaiheeseen

8. päivä  
8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Projektitöiden katselmointi
Johdatus monimuuttujakokeisiin
12:00 Lounas
Kokeen toteutusstrategia
14:00 Kahvi
Termistö ja mallin luominen
16:00 Päivä päättyy
   
9. päivä  
8:15 Päivän aloitus
  Osittaistekijäkokeet
  Kokeen analysoiminen
11:30 Lounas
  Ohjausvaihe
  Ohjaussuunnitelman kehittäminen
16:00 Jakso päättyy

Tavoitteet: lyhyt kertaus kurssin sisältöön. Projektityöt esitetään. Todistusten ja sertifikaattien jako.

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
Kertaus kurssista
Projektitöiden esittely
12:00 Lounas
Projektitöiden esittelyt jatkuvat
14:30 Kahvi
Projektitöiden esittelyt jatkuvat
Sertifikaattien ja todistusten jako
16:00 Koulutus päättyy
Minitab perusteet

Koulutuksen vaatimukset
Opiskelijoilla tulisi olla käytössään kannettava tietokone ja Minitab-ohjelmisto koulutuksen lähijaksoilla.

Kouluttaja Matti Pesonen

Kouluttaja
Matti Pesonen

Koulutuspaikka
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7, LAHTI

Yrityskohtainen laatukoulutus

Yrityskohtaisena toteutuksena
Koulutusta toteutetaan myös yrityskohtaisena toteutuksena. Pyydä tarjous.

Lisätietoa

Pitkäaikaiselle kokemuksella, kansainvälisen mallin mukaan

Omaamme Suomen pitkäaikaisimman ja laajimman kokemuksen laatujohtamisen, laatutekniikan ja Six Sigma -menetelmien kouluttamisesta, valmentamisesta ja soveltamisesta suomalaiseen yrityskulttuuriin. Koulutusohjelma noudattaa Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ) tietosisältöä (BOK), jota on täydennetty ja sovellettu suomalaiseen koulutuspohjaan sopivaksi ylittäen näin ASQ:n vaatimukset.

 

Konkreettista hyötyä projektityöllä

Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta tai määrittelyjakson aikana.

Aikaisempaa osaamista ei vaadita

Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Lean Six Sigmasta ja sen soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla. Koulutus on suunnattu palveluprosessien kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille.

Sertifiointi

Green Belt -projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Green Belt -arvo sekä arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti. Green Belt voi halutessaan laajentamalla osaamistaan kouluttautumalla Black Beltiksi. Kouluttamamme Green Belt saa tällöin merkittävän alennuksen Black Belt -kurssin hinnasta.

VALITSE ITSELLESI SOPIVIN TOTEUTUSTAPA

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka osallistuvat etänä.

ELÄMYKSELLINEN KOULUTUSPAIKKA

Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa. Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jokaisen makuun jotakin.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tulisi tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Voit ilmoittautua suoraan kurssisivulta, sähköpostitse tai puhelimitse (03-7804 264). Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua.

 

Peruutus

Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Erityisruokavalio

Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksesta sanottua

Ei arvosteluita.

Pyydä kurssista yrityskohtainen tarjous

Järjestämme koulutusta myös yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena. Ota yhteyttä ja kysy lisää!