Lean Six Sigma Black Belt -koulutus

Lean Six Sigma tarjoaa yrityksille ja yhteisöille tehokkaan tavan parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, kustannuksia ja aikaa Lean ja Six Sigma -prosessimenetelmin. Sadat opiskelijat ovat jo osoittaneet projektitöillään, että Lean Six Sigma toimii ja että sitä voi soveltaa myös suomalaisiin organisaatioihin.

Projektitöiden tuotot nousevat tyypillisesti useisiin satoihin tuhansiin euroihin. Koulutusohjelmamme projektit ylittävät iSixSigma Magazinen tekemän tutkimuksen keskiarvotuoton. Lisää kansainvälisistä projektituotoista löydät tarjoamiltamme sivuilta: www.sixsigma.fi.

Lean Six Sigma on nykyaikaisin laatutekniikan menetelmä prosessien kehittämiseen. Siinä yhdistyy tietotaito, ammattitaito ja tietotekniikka muodostaen äärimmäisen tehokkaan liiketoiminnan parannusmenetelmän. Lean Six Sigma -menetelmä sopii yhtä hyvin tuotantoprosesseihin ja palveluprosesseihin. Sitä voidaan soveltaa markkinoinnista tuotantoon, elektroniikan komponenttien valmistuksesta aina paperi- ja kemiantehtaisiin, terveydenhoidosta ja hoivakodeista valtion ja kuntien hallintoprosesseihin. Kaikkia prosesseja (ihmisen työtä) voidaan parantaa – mallintaa, ennustaa, optimoida ja parantaa. Lean Six Sigma on universaali prosessitekniikka palveluiden ja tuotteiden parantamiseen!

Koulutuksen ajankohdat ja laajuus

1. jakso: 19.-21.10.2022
2. jakso: 31.10.-4.11.2022
3. jakso: 28.11.-2.12.2022
4. jakso: 9.-13.1.2023
5. jakso: 13.-17.2.2023
Final: 21.4.2023

Koulutukset pidetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuksen laajuus on 24 päivää. Koulutuksen kokonaiskesto on 6 – 7 kk. Koulutus vastaa n. 35 – 45 op ja projektityö n. 15 – 30 op.

Kansainvälisen mallin mukaan

Koulutus noudattaa oikeaoppista Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksissa hyväksi havaittua tietosisältöä ja interaktiivista metodiikkaa. Koulutusohjelma noudattaa Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ) Body of Knowledge tietosisältöä (BOK). Tietopohjaa on täydennetty ja sovellettu suomalaiseen koulutuspohjaan sopivaksi ylittäen näin ASQ:n vaatimukset.

Tässä pedagogisesti oppimista tukevassa menettelytavassa luennot, käytännönharjoitukset ja todellinen projektityö vuorottelevat lomittain toistensa kanssa. Näin opetettavien konseptien, menetelmien ja työkalujen yhteys käytäntöön on mahdollisimman saumaton.

Osallistujat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta tai määrittelyjakson ja/tai Champion -koulutuksen aikana.

JAKSO 1

Laadun ja tuottavuuden kehittämisen perusteet

Lean & Six Sigma
Laatu ja laadun parantaminen
Mitä muutos ja parannus ovat?
Six Sigma ja mihin se perustuu
Kehityksen historiasta
Laadun perusteet, Gurut
Poikkeama – eli laatuteoria

Lean Six Sigma -projektin valinta

Liiketoimintatapauksen valinta
Projektin määrittäminen
Projekti ”Charter”

Johdatus Minitab -ohjelmaan

Minitabin tausta
Minitabissa liikkuminen
Data-analyysien luominen, datan tuominen ohjelmaan, graafien muokkaaminen, datan muokkaaminen

JAKSO 2

Johdatus Lean Six Sigmaan
Six Sigman onnistumisstrategia Y= f(x)
Käytännön toteutus ja aikuisen oppiminen
Lean -toimintaperiaate ja Toyota Kata, parannus
Parannuskohteen ja asiakasvaatimuksen yhteys: SIPOC ja CTQ
Prosessin kuvaus ja VSM (Value Stream Mapping)
XY-matriisi (C&E -matriisi)
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
Datan keräys ja näytteenotto
Tuotteen mittaussysteemin analysointi
Variaabelidata
Attribuuttidata
Prosessin suorituskyvyn määritys
Prosessin analyysi ja RTY (Rolled Throughput Yield)
Prosessin mittaus – mittausvirheen vaikutuksen arviointi
Black Belt -projektityö ja vaatimukset sertifikaatille
Projektityön suorittaminen ja raportointi

JAKSO 3

Kertaus jakson 2 aiheisiin
Black Belt -projektien esittely ja analyysi
Analyysivaihe ja sen merkitys
Tilastomatematiikan keskeinen raja-arvolause
Hajonnan analysointi luokkiin ja syihin
Hajontojen analyysi – visualisointi ja diagnostisointi
Hajontojen analyysi – epänormaalisuuden korjaus
Graafinen datan analyysi
Multivari -tutkimukset
Johdatus tilastolliseen päätöksentekoon
Teho ja näytekoko
Keskiarvon tilastotestit
Varianssin tilastollinen testaus
Osuuksien tilastolliset testit
Varianssianalyysi – ANOVA
Korrelaatio ja regressio
Projektityö/kotitehtävä

JAKSO 4

Kertaus 3 jakson aiheisiin
Black Belt -projektien esittely ja analyysi
Parannusvaihe ja sen merkitys
Johdatus koesuunnitteluun (DoE)
Katapulttikoeharjoitus: muuttujien valinta, johdatus tilastolliseen analyysiin ja mallin luomiseen
2K -täyskokeet
Full-factorial experiments
Full Factorial DoE Analyysi
2K-p -osittaistekijäkokeet (fractional factorial experiments)
Osittaistekijäkokeet
Plackett-Burman -kokeet
Split-plot -kokeet
Näytekoon määrittäminen
Satunnaistaminen, lohkominen (blocking) ja keskipisteet (epälineaarisuuden testaus)
Usean ulostulon optimointi
Hajontakokeet
Robust Engineering
Taguchi -kokeet (Taguchi Array)
DoE -suunnittelu
Ratkaisu juuriongelmaan, sen valinta, arviointi ja toteutus
Projektityö/kotitehtävät/ratkaisut viikon 3 tehtäviin

JAKSO 5

Kertaus 4 jakson aiheisiin
Johdatus ohjausvaiheeseen
Advance regressioanalyysi  – Kuinka varmistamme kokeen tuloksen pätevyyden?Epälineaariset 3k-suunnitelmat
Vastepintamenetelmät
RSM Responce Surfase Method
Sekoitekokeet  (Mixture)
Ei-ortogonaaliset koesuunnitelmat ja niiden analysointi – A- ja D- optimoidut suunnitelmat
Jyrkin nousu ja EVOP-koe
Ei-parametrinen tilastotekniikka
Toleranssisuunnittelu ja robusti prosessi
Ohjaussuunnitelma ja toimintastandardi (Control Plan ja Standard Operating Prosedure)
Prosessin ohjaus ja valvonta – Statistical Process Control, SPC
SPC
Laatutaulu, Esivalvontakortti ja Virheen estin menetelmät (Poka-Yoke)
SPC – Ohjauskortit (Control Charts)
Laatujärjestelmät – ISO 9000
Design for Six Sigma (DFSS)
Six Sigma -projektin ja tulosten arviointi
Six Sigma -projektin lopetus, avainopit ja tulevat suunnitelmat
Black Belt -sertifikaatin vaatimus ja loppuraportti
DoE -tehtävien ratkaisut, 4. jakso
DoE -harjoituksia 5. jaksoa varten

Minitab perusteet

Koulutuksen vaatimukset
Opiskelijoilla tulisi olla käytössään kannettava tietokone ja Minitab-ohjelmisto koulutuksen lähijaksoilla.

Antti Piirainen

Kouluttaja
Antti Piirainen

Koulutuspaikka
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7, LAHTI

Yrityskohtainen laatukoulutus

Yrityskohtaisena toteutuksena
Koulutusta toteutetaan myös yrityskohtaisena toteutuksena. Pyydä tarjous.

Lisätietoa

Tehokkaalla menetelmällä tuloksiin

Lean Six Sigma tarjoaa yrityksille ja yhteisöille tehokkaan tavan parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, kustannuksia ja aikaa Lean ja Six Sigma -prosessimenetelmin. Sadat opiskelijat ovat jo osoittaneet projektitöillään, että Lean Six Sigma toimii ja että sitä voi soveltaa myös suomalaisiin organisaatioihin. Projektitöiden tuotot nousevat tyypillisesti useisiin satoihin tuhansiin euroihin.

Suomenkielinen toteutus

Koulutuskielenä on suomi. Koulutus pitää sisällään erittäin laajan suomenkielisen Lean Six Sigma -koulutusmateriaalin, tarvittavien ohjelmien käyttökoulutuksen, harjoitusdatatiedostot muistitikulla, esimerkit ja lomakepohjat.

Pitkäaikaisella kokemuksella

Quality Knowhow omaa Suomen pitkäaikaisimman ja laajimman kokemuksen laatujohtamisen, laatutekniikan ja Six Sigma -menetelmien kouluttamisesta (Six Sigma vuodesta 1999-), valmentamisesta ja soveltamisesta suomalaiseen yrityskulttuuriin. Tämä on taannut korkean onnistumisprosentin ja merkittävät tulokset yrityksissä.

Konkreettista hyötyä projektityöllä

Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät projektityötä omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle.

 

Aikaisempaa osaamista Lean Six Sigmasta ei vaadita

Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Lean Six Sigmasta ja sen soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla.

Sertifiointi

Lean Six Sigma Black Belt -projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Black Belt -arvo sekä arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti.

MONIMUOTOINEN OSALLISTUMISTAPA

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät etänä osallistuville.

ELÄMYKSELLINEN KOULUTUSPAIKKA

Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

LAADUKKAAT TARJOILUT

Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jotakin jokaisen makuun.

 

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tulisi tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Voit ilmoittautua suoraan kurssisivulta, sähköpostitse tai puhelimitse (03-7804 264). Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua.

 

Peruutus

Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Erityisruokavalio

Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksesta sanottua

Ilkka
5
Paljon asiaa ja paljon meni myös yli. Syy ylimenoon ei kuitenkaan ollut kouluttajassa, vaan opiskelijassa ja tämän lähtötiedoissa, sekä kyvyssä ottaa vastaan ja ymmärtää. Asioiden sisäistäminen ja opiskelu siis jatkuu vielä kurssin jälkeenkin. Antille todella iso hatun nosto asiantuntemuksesta, sekä kyvystä kärsivällisesti pilkkoa asioita osiin, pureskella ja perustella niitä palasiksi. Iso halunnosto myös kyvystä soveltaa asioita teollisuuden lisäksi palvelutuotantoon!
Jussi
5
Paras koulutus, johon olen työurani aikana osallistunut.
Timo
5
Hintava, mutta tehokas kurssi. Jos maksaisin itse saldo olisi 4 tähteä, nyt työnantajan maksaessa 5 tähteä. Hyvät puitteet Sibelius-talolla: sijainti + tarjoilu moitteettomat. Antti veti hyvin. Kysymyksiin tuli aina hyvin perusteltu vastaus. Kaiken lisäksi aika ei käynyt pitkäksi.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.