Lean Six Sigma Green Belt -koulutus, lokakuu 2022

Lean Six Sigma on systemaattinen menetelmä prosessien parantamiseen ja kehittämiseen. Se on järkevä lähestymistapa toiminnan ja tulosten parantamiseen. Lean Six Sigma on tapa ajatella ja sen sisältämät tilastolliset työkalut auttavat siinä. Sinun ei tarvitse olla tilastotieteiden ammattilainen hyötyäksesi koulutuksesta. Opit hyödyntämään erilaisia työkaluja ja tilastollisia menetelmiä mutta ennenkaikkea opit hyödyntämään systemaattista lähestymistapaa toiminnan ja prosessien kehittämisessä – opit ymmärtämään mitä ja miksi tehdään mitä tehdään.

9-päiväisessä Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksessa opit nykyaikaisen menetelmän prosessien parantamiseen. Saat tietotaidon, kuinka muutat vähemmän enemmäksi. Toisin sanoen, kuinka haet prosessi-innovaation, tekijät, joita prosessissa täytyy muuttaa, että saat siitä tehokkaamman.

Koulutuksen ajankohta

1. Jakso: 
2. Jakso:
 
3. Jakso:
 
4. Jakso:
 
Final-päivä:
13.-14.10.2022
24.-25.10.2022
21.-22.11.2022
12.-13.12.2022
10.2.2023

Haluatko sertifioitua Lean Six Sigma Green Beltiksi? 

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on suunnattu Lean Six Sigma -tiimien jäsenille sekä Black Belt -projektien jäsenille. Green Belt toimii Black Beltin apuna sekä suorittaa hiukan kevyempiä projekteja myös itsenäisesti.

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on laaja tilastolliseen, kvantitatiiviseen ongelmanratkaisumetodiikkaan perustuva valmennusohjelma, joka hyödyntää uudenlaista lähestymistapaa koulutuksessa. Koulutuksessa yhdistetään perinteinen koulutus ja interaktiivinen ohjelmistokoulutus sekä käytännön projektit. Integraatio vaatii uuden tyyppisen opetusmetodiikan, jossa jokaisella osallistujalla tulee olla tietokone ja ohjelmistot (Excel, MINITAB) jatkuvasti käytössä. Minitab-ohjelmisto on tärkeä, se tekee puolestasi matemaattiset analyysit, joita opit tulkitsemaan.

Koulutusjaksojen välissä sovelletaan opittuja työkaluja omaan projektiin. Kun työkaluja on käytetty omassa projektissa ja niiden käyttö on raportoitu vaaditulla tavalla, osallistuja saa osallistumistodistuksen lisäksi Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatin.

Tehokkaat työkalut prosessien parantamiseen!

Green Beltit oppivat strukturoidun ongelmanratkaisumenetelmän liiketoiminnan parannusprojekteihin, tietyn tason laatutyökaluista, jotka liittyvät Six Sigma -menetelmään sekä kuinka luodaan taloudellisia tuloksia alaviivalle.

Koulutus keskittyy prosessien parantamiseen DMAIC -mallin avulla sekä opettaa keskeisimpiä Six Sigman työkaluja. Green Belt -koulutus tarjoaa osallistujille yleiskuvan Six Sigmasta kuin myös keskeisistä tehokkaaseen projektitiimiin liittyvistä menettelyistä ja käsitteistä. Green Beltit oppivat osan kokonaisvaltaisesta Black Belt -koulutuksen sisällöstä. Koulutus noudattaa ASQ:n Body of Knowledge-vaatimuksia.

Koulutuksen tavoitteet

  • Merkittävät parannukset prosessien suoritusarvoissa
  • Lean Six Sigma -projektien tiimi- ja työkalutaitojen oppiminen
  • Yksittäisten Green Belt-projektien toteutus
  • Oman ammattitaidon ja kilpailukyvyn parantaminen
  • Hankkia tietotaito, kuinka muutetaan prosessia tehokkaammaksi
  • Oppia laatutekniikan merkitys parannustoiminnassa
  • Oppia tilastollista data-analyysiä
8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Johdatus Lean Six Sigmaan ja DMAIC -prosessi
Laadun perusteet, laadun määritelmät
Tilastollinen ajattelu – pohja parannukselle
Parantaminen vs. ongelmanratkaisu
4 kenttä ja vaihtelun tunnistaminen
12:00 Lounas
Parannusprojektin määrittelyvaihe (Define)
Mitä määrittelyvaihe sisältää?
14:00 Kahvi
Asiakkaat ja heidän vaatimuksensa – kuinka tunnistetaan
Projektin valinta, määrittely, tiimi ja aikataulu
Projektin asettaminen, tavoite ja projektianalyysi
Lean Six Sigman rooli, Green Belt -askeleet
17:00 Päivä päättyy
8:15 Päivän aloitus
MINITAB -ohjelmiston historia ja kehittyminen
MINITAB:n tiedostotyypit
Datan ja graafien siirtäminen toiseen sovellukseen
Raportin luonti ReportPadissa
12:00 Lounas
Datan tuominen, graafien luonti, datan tulkitseminen
Laatutyökalut: Pareto, Kalanruoto, Run Chart
14:00 Kahvi
Graafiset analyysit
Graafien ja ulostulojen tulkitseminen
Graafien räätälöinti ja raportointi
16:00 Päivä päättyy
Projektin valinta – Todellinen Green Belt -projekti organisaatioon
8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Parannusprojektin mittausvaihe (Measure)
Mitä mittausvaihe sisältää? Projektivaiheet
12:00 Lounas
Prosessi ja sen kuvaus, VSM
14:00 Kahvi
Aivoriihi, Ishikawa, Run Chart,
Pareto, 5 Miksi analyysi
XY-matriisi
17:00 Päivä päättyy
8:15 CTQ:n valinta
Prosessi FMEA ja sen laatiminen
Datan keräys ja näytteenotto
11:30 Lounas
Suorituskyky ja sen määrittäminen, suorituskykyindeksit
14:00 Kahvi
Mittaussysteemin analysointi, MSA
Gage R&R, variaabeli ja attribuutti
Projektityö ja Green Belt sertifikaatin vaatimukset
16:00 Päivä päättyy
Projektityö – Todellinen Green Belt -projekti organisaatioon
8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Projektitöiden katselmointi ja kertausta
Parannusprojektin analyysivaihe (Analysis)
12:00 Lounas
Juurisyiden tunnistaminen
Tiimityökalut (7-laatumenetelmää)
14:00 Kahvi
Graafiset analyysityökalut – Minitab
Tilastomatematiikan keskeinen raja-arvo lause (CLT)
17:00 Päivä päättyy
8:15 Johdatus tilastolliseen päätöksentekoon
Luottamusvälit
Tilastollisia analyysityökaluja
11:30 Lounas
Keskiarvon tilastotestit
Näytekoko
14:00 Kahvi
ANOVA -analyysi
Projekti ja välityöohjeet
16:00 Päivä päättyy
Projektin valinta – Todellinen Green Belt -projekti organisaatioon
8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Projektitöiden katselmointi ja kertausta
Parannusprojektin parannusvaihe (Improve)
Korrelaatio ja regressio sekä Minitab -analyysit
12:00 Lounas
Johdatus koesuunnitteluun (DoE)
Regressioehdot ja mallin luominen
DOE:n roadmap eli kuinka koe suoritetaan
Käytännön harjoitus
Lego-auto
14:00 Kahvi
Täystekijäkoe (Full Factorial Design)
Osittaistekijäkoe (Fraktorial Factorial Design)
17:00 Päivä päättyy

 

8:15 Koesuunnittelu harjoitukset katapultilla
Johdatus SPC:n ja ohjauskorttiin
Mitä ohjauskortit ovat ja kuinka ne luodaan Minitabilla?
Ohjaussuunnitelma (Control Plan)
11:30 Lounas
Parannusprojektin ohjausvaihe (Control)
Poka-Yoke ja ISO 9001:2015
Virheen estimet
Parannuksen kytkeminen ISO 9001:2015 laatujärjestelmään
14:00 Kahvi
Loppuraportti ja projektin päättäminen
Projektin lopetus ja palkitseminen
16:00 Päivä päättyy
Projektityö – Todellinen Green Belt -projekti organisaatioon
8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
Luento
Projektitöiden esittely
12:00 Lounas
Projektitöiden esittelyt jatkuvat
14:30 Kahvi
Projektitöiden esittelyt jatkuvat
Sertifikaattien ja todistusten jako
16:00 Koulutus päättyy
Minitab perusteet

Koulutuksen vaatimukset
Opiskelijoilla tulisi olla käytössään kannettava tietokone ja Minitab-ohjelmisto koulutuksen lähijaksoilla.

Antti Piirainen

Kouluttaja
Antti Piirainen

Koulutuspaikka
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7, LAHTI

Yrityskohtainen laatukoulutus

Yrityskohtaisena toteutuksena
Koulutusta toteutetaan myös yrityskohtaisena toteutuksena. Pyydä tarjous.

Lisätietoa

Tehokkaat työkalut prosessien parantamiseen

Green Beltit oppivat strukturoidun ongelmanratkaisumenetelmän (DMAIC) liiketoiminnan parannusprojekteihin, tietyn tason laatutyökaluista, jotka liittyvät Lean Six Sigma -menetelmään sekä kuinka luodaan taloudellisia tuloksia alaviivalle.

Pitkäaikaiselle kokemuksella, kansainvälisen mallin mukaan

Omaamme Suomen pitkäaikaisimman ja laajimman kokemuksen laatujohtamisen, laatutekniikan ja Six Sigma -menetelmien kouluttamisesta, valmentamisesta ja soveltamisesta suomalaiseen yrityskulttuuriin. Koulutusohjelma noudattaa Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ) tietosisältöä (BOK), jota on täydennetty ja sovellettu suomalaiseen koulutuspohjaan sopivaksi ylittäen näin ASQ:n vaatimukset.

 

Oppimista tukeva opetustapa

Koulutus noudattaa oikeaoppista Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksissa hyväksi havaittua tietosisältöä ja interaktiivista metodiikkaa. Tässä pedagogisesti oppimista tukevassa menettelytavassa luennot, käytännönharjoitukset ja todellinen projektityö vuorottelevat lomittain toistensa kanssa. Näin opetettavien konseptien, menetelmien ja työkalujen yhteys käytäntöön on mahdollisimman saumaton.

Konkreettista hyötyä projektityöllä

Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta tai määrittelyjakson aikana.

Aikaisempaa osaamista ei vaadita

Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Lean Six Sigmasta ja sen soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla. Koulutus on suunnattu yritysten henkilöstölle. Koulutus toimii myös erittäin hyvänä laatutekniikan peruskoulutuksena, jossa tutustutaan laajaan määrään laatutekniikan työkaluja, analyysejä ja tekniikoita.

Sertifiointi

Green Belt -projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Green Belt -arvo sekä arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti. Green Belt voi halutessaan laajentamalla osaamistaan kouluttautumalla Black Beltiksi. Kouluttamamme Green Belt saa tällöin merkittävän alennuksen Black Belt -kurssin hinnasta.

VALITSE ITSELLESI SOPIVIN TOTEUTUSTAPA

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka osallistuvat etänä.

ELÄMYKSELLINEN KOULUTUSPAIKKA

Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

LAADUKKAAT TARJOILUT

Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jokaisen makuun jotakin.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tulisi tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Voit ilmoittautua suoraan kurssisivulta, sähköpostitse tai puhelimitse (03-7804 264). Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua.

 

Peruutus

Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Erityisruokavalio

Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksesta sanottua

yrityskohtaisella kurssilla
5
Lean Six Sigma -kurssin sisältö on erittäin hyödyllinen ja voin suositella sitä kaikille, joiden työnkuvaan kuuluu kehitysprojektien vetäminen ja niihin osallistuminen.
Annika
4
Loistava kurssi. Muutti omaa näkemystäni parannuksesta, vaikka tietoa "olevinaan" oli niin silti. Kurssin anti tulee vaikuttamaan lähes kaikkeen työtehtävissäni. Kurssilla edettiin rivakkaan tahtiin, mutta moniin asioihin kuitenkin palattiin ja sitä kautta tuli kertausta. Kurssi ja Antti -opettaja aivan huippua! Suosittelut ja kehut lähtevät eteenpäin ja yksi oppilas meiltä jo tulossa näillä näkymin seuraavalle GB-kurssille. Toivottavasti jonain päivänä olisin BB -kurssilla, mutta sitä ennen GB -projekti valmiiksi ja käytännnön harjoittelua. Ikävä jää kurssipäiviä. Mutta nähtäneen lähitulevaisuudessa, kun kysellään meille räätälöityä koulutuspäivää isommalle porukalle, jotta yhteinen kieli yrityksemme parannusprojekteissa löytyisi jatkossa. Kiitoksia ja tänään jatkuu GB -työn teko datan keräys suunnittelulla :-)
4
Hyvä koulutus! Konkreettisia esimerkkejä yritysmaailmasta olisi voinut ollan enemmän.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.