lamppu2.jpg

Kuinka innovaatioita voi tehdä todellisuudessa pelkkien juhlapuheiden sijaan?

Kun yritämme luoda ideoita tulevaisuuden tarpeista, suunnitella keinoja näiden tarpeiden tyydyttämiseksi ja toteuttaa nämä ajatukset, niin liian usein tämä innovaatioprosessi epäonnistuu. Hienokin idea jää vaille toteutusta.

Ajattelemme usein, että vain nerot voivat innovoida. Innovaatio on vain pelkkä idea tai innovaatio on yksilöajattelua ja toimintaa kuten Linus Torvalds Linux. Innovaatiot voivat olla yksilön visio, ajatus, unelma tai toive, mutta todellisuus on aivan liian monimutkainen, että yksilön ideat saisivat kovin usein innovaation elämän ja merkityksen.

Innovaatiokin on yhteistyöprosessi, jossa useat henkilöt ja ryhmät yhdessä vaikuttavat uuden idean muodostumiseen innovaatioksi, kuten Linux käyttöjärjestelmän kehittäminen innovaatioksi osoittaa. Mutta kuinka tämä tapahtuu? Kuinka organisoida innovaatio yhteistyö?

Innovaatio on, kuten sähkölampun keksijä Thomas Edison on todennut, 1% inspiraatiota ja 99 % ”hikeä ja kyyneliä” eli perspiraatiota.

Innovaatio on systemaattista toimintaa, prosessi, jonka jotkut organisaatiot hallitsevat paremmin kuin toiset. Muuten ei olisi selitettävissä eräiden organisaatioiden kuten Nokian, 3M suuri innovaatioiden määrä.

Innovaatioprosessi

Mikä innovaatio prosessi on? Mistä se muodostuu? Tässä eräs innovaatioprosessi, jonka Michael Stanleigh esitti ASQ Word Conferenssissa 30.4.-2.5. 2007 Orlandossa tänä vuonna.

1. Sieppaa visiot ja ideat?

Erilaisia työkaluja on unelmien, visioiden ja ideoiden luomiseenkuten aloitejärjestelmät, ideariihet jne.

2. Luo innovaatiotiimi

Organisoi innovaation kehittäminen. Ilman toimintaa ideat eivät muodostu innovaatioksi. Kuinka monessa yrityksessä on innovaatiotiimi? Myyntitiimi, tuotekehitystiimi, tuotantotiimi löytyy mutta missä on uutta luova innovaatiotiimi?

3. Kehitä innovaatiolle asetus: mitä se on ja mitkä ovat lähtökohdat

Innovaatioaihio jää liian usein määrittelemättä ja epämääräiseksi. Purista yksi tai useampia innovaatiota selkeäksi 15 sanan lauseeksi. Aseta idea innovaatioksi.

4. Tunnista jokaisen innovaation hyödyt

Tunnista hyödyt, määrällistä hyödyt ja kuvaa, kuinka hyödyt ovat yhteensopivat organisaatiosi strategioiden kanssa. Estimoi liiketoimintapotentiaali. Määrittele vaikutus asiakkaisiin, toimittajiin ja työntekijöihin.

5. Ylitä innovaation esteet

Jokaisella uudella asialla on esteitä. Ne on vain yksinkertaisesti ylitettävä. Kaksi merkittävää askelta on ylitettävä 1. On tunnistettava, mikä voi estää onnistuneen innovaation soveltamisen. 2. On tunnistettava mahdollisuudet/ ratkaisut ylittääksesi innovaation esteen.

Ennen kuin TAPAT idean, jokaisen idean, etsi vähintään kolme hyvää syytä, miksi ideaa ei voi toteuttaa! Jos löysit vain kaksi, jatka idean toteuttamista. Sitkeyttä!

6. Priorisoi innovaatioiden soveltamisjärjestys

Katso kohdat 4 ja 5 ja priorisoi esimerkiksi yhteisäänestyksellä tai käyttämällä erilaisia priorisointimatriiseja hyväksi.

7. Kehitä tehokas liiketoimintastrategia, kuinka innovaatiota hyödynnetään liiketoiminnassa

Muodosta aivoriihi ja tunnista kaikki innovaation soveltamisen vaatimukset. Tunnista askeleet, kuinka etenet lopulliseen innovaatioon. Tunnista vaadittavat resurssit ja estimoi aika. Tee nyt lopullinen kustannus-hyötylaskelma ja arvioi tätä kohdan 4 vaiheen alustavaan laskelmaan

8. Luo läpimurtotapahtumat, prosessit, rakenteet ja strategiat

Luo johtoryhmän tarvitsemat seuranta ja raportit. Toteuta läpimurtotapahtumat tuotteisiin ja palveluihin (ideoihin) onnistuneesti ja tehokkaasti Six Sigma DMADV -prosessilla (Design for Six Sigma). Innovaatio on paljon muutakin kuin idea.Toteutusprosessien innovaatiot ja parannukset kehitetään Six Sigman DMAIC -prosessilla. Miksi kehittää uusia prosesseja, kun testatut ja toimivat realisointiprosessit ovat jo olemassa

Vaikka edellä oleva prosessi vaikuttaa ”kevyeltä”, se on kuitenkin prosessi, joka sisältää 99 % hikeä ja toimintaa. Kuten prosessista havaitaan, innovaatio voi kohdistua itse tuotteeseen tai palveluun tai sitten näiden aikaansaamiseen eli prosessiin. Liian usein organisaatioissa unohdetaan tai vähätellään prosessi-innovaatioita. Prosessista me elämme tänään ja tässä ja tuote ja palveluinnovaatioista huomenna.

Mitä hyödymme innovaatioista

Mitä me hyödymme innovaatiosta. Innovaation tuloksena saamme
…enemmän uutuustuotteita
…paremman pääoman tuottoasteen
…nopeampaa palvelua
…parempia uusia tuotteita ja palveluja
…parempia systeemejä, prosesseja, parempaa palvelun ja tuotteiden laatua
…parempia asiakassuhteita, jne…

Innovaatiot mahdollistavat meille jatkuvan kasvun ja tulevaisuuden.

Six Sigma DMADV ja DMAIC -prosessit

Kuten innovaatioprosessista huomataan, se voidaan purkaa kahdeksi six sigma prosessiksi – DMADV ja DMAIC. Näillä hallitaan ”hiki” osuus niin uusiin tuotteisiin kuin myös prosessiin. Näin saadaan muodostettua tuoteinnovaatio prosessi ja toteutusprosessin innovaatioprosessi eli prosessi innovaatio.

Näitä prosesseja on käsitelty aikaisemmissa artikkeleissa, mutta tässä vielä lyhyt kertaus:

DMADV (DFSS) Tuote ja palvelun kehittäminen innovaatioksi

dmadv_.jpg

DMAIC Tuotteen ja palvelun toteutusprosessin kehittäminen innovaatioksi

dmaic_mita.jpg

Innovaatioprosessi täydennettynä Six Sigma -prosesseilla luo todella tehokkaan ja tuloksia tuottavan innovaatiovirran.

Onhan GE:n nykyinen pääjohtaja Jeff Immelt todennut Businessweek, August 2005

”I look at Six Sigma as a foundation for innovation”

”Näen Six Sigman innovaatioiden perustana”

Kommentoi artikkelia

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Liity postituslistalle ja saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi.