Six Sigma -osaaminen on kansainvälistä valuuttaa. ISO 13053-1/2 -standardin julkaisun myötä otettiin hyppy laadun parannustoiminnassa eteenpäin. Laatuteknologia (Quality Engineering) ja yksi johtavista instituutioista (ASQ) on määrittänyt, mitä laatuinsinöörin (Quality Engineer)/1/ ja laatupäällikön (Quality Manager)/2/ olisi hyvä tuntea. Nyt Six Sigmaa käsittelevän standardin myötä on myös yksittäinen menetelmä saanut kansainvälisen hyväksynnän.

BoK.png
Kuva 1. Kuvakaappauksella otetut ja kootut laatuinsinöörin osaamisvaatimukset, jotka tentitään. Tätä kutsutaan laatuinsinöörin BOK – Body of Knowledge. Mikäli haluat sisällön, laita allekirjoittaneelle pyyntö sähköpostitse.

Suomessa tuhannet henkilöt ovat saaneet Six Sigma Green Belt -koulutuksen. Tämän osaamisen jatkokehittäminen on mahdollista osallistumalla Black Belt -koulutukseen. Black Belt -koulutus täydentää aiemmin opittua merkittävästi. Black Belt -koulutus tuo lisää syventävää ja tärkeää taustatietoa ja keinoja jokaiseen parannusprojektin vaiheeseen.

Osaamista voidaan laajentaa käymällä kokonaan Lean Six Sigma Black Belt- koulutus tai osallistumalla siirtokoulutukseen, joka on kehitetty Green Beltistä Black Beltiksi. Molemmat väylät ovat mahdollisia, mutta koko koulutuksen käyminen asiakkaiden mukaan on erinomainen vaihtoehto, koska jo aiemmin kuulleena ja Lean Six Sigma -menetelmää soveltaneena ymmärtää paremmin, mitä jäi ensimmäisellä kerralla oppimatta. Kuulee nyanssit, yksityiskohdissa piilee usein menestymisen salaisuus. Ketjuta ja kehity. Oppiminen on kumulatiivinen prosessi.

Mitä Black Belt -koulutus tuo lisää Green Beltille

Black Beltin oppimäärä tuo lisää taustoitusta parannusprojektin rooliin liiketoiminnassa, projektin tyypin valintaan sekä siihen, mihin Lean Six Sigma sopii erinomaisesti. Seuraavana lyhyesti kuvattu DMAIC-prosessin vaiheittain, mitä Black Belt -koulutuksessa kuulee ja oppii lisää.

Määrittely – DEFINE -vaiheessa käsitellään syventäen asiakasvaatimuksen tutkimuksen merkitystä sekä asiakkaan äänen ja vaatimuksen välistä suhdetta. Vastataan kysymykseen, miksi asiakkaan toimintaa kuvaavaa mittaria ei kannata suoraan käyttää, vaan se kannattaa muuntaa prosessin ääntä kuvaavaksi mittariksi, vasteeksi, joka kuvaa oiretta. Yksi yleisimmistä ongelmista on väärältä tasolta ongelman mittaaminen.

Mittaus – MEASURE -vaiheessa laajennetaan datankeräyksen mahdollistamia keinoja sekä datan laadun tarkastelukeinoja. Mittaussysteemin analyysi laajennettuna eri datatyypeille voi auttaa ymmärtämään projektin ulkopuolella laatuongelmien syntyä ja epäjohdonmukaisia tuloksia. Tänä päivänä järjestelmät tuottavat dataa, Black Belt -koulutuksen laajat datan luotettavuuden tarkastelut ovat tärkeä apu useissa tapauksissa jo datan keräyksen suunnitteluvaiheessa, saatikka kun dataa on käytettävissä.

Analyysi – ANALYZE -vaiheessa tulee tuhti lisäpaketti varianssi- ja regressioanalyysiin. Lisäksi mukaan tulee datamuunnokset ja ymmärrys, milloin ja missä tapauksissa niitä voi käyttää sekä analyysityökalupakki laajenee erityyppisille datoille. Vaikka historiadata-analyysi on harvoin ratkaisu laadunparannusongelmiin, työkalut ovat erinomaisia ja tehokkaita parannusprojektin ulkopuolella. Data-analyysi opettaa, kuinka dataa pitää olla käytettävissä sekä kuinka erilaiset datavirheet vaikuttavat analyysin tuloksen luotettavuuteen ja datan penkominen tehokkailla keinoilla on apu ongelmanratkaisussa (problem solving).

Parannus – IMPROVE -vaiheessa on laadun suorituskykyongelmanratkaisun (capability problem) kannalta merkittäviä lisäyksiä. Green Belt -koulutuksessa käytetään testauksen merkitykseen ja kokeiden suunnitteluun ja keinoihin noin puolitoista päivää. Black Belt saa kahdeksanpäivän paketin koesuunnittelua (DOE). Peruskokeiden lisäksi opetellaan erityyppiset screening- suunnitelmat, epälineaarinen mallintaminen, optimointistrategioita (EVOP) sekä ei-ortogonaaliset matriisit. Äärettömän tärkeä osa Six Sigma -metodia. Voiko olla Six Sigma -osaajaa, joka ei osaa ja tee kokeita?

Ohjaus – CONTROL -vaiheessa laajenee muutoksen implementointitekniikat tilastollisten ja ei-tilastollisten muutoksen käyttöönottomenetelmien avulla.

Black Belt -koulutus nostaa osaamista laadun tekemisen osalta merkittävästi. Tämä näkyy myös selvästi tuloksissa, joita koulutuksemme käyneet Black Beltit ovat saaneet. Tarkemmin tätä asiaa käsitellään artikkelissa, jonka Eero E. Karjalainen on kirjoittanut: Suomalainen laatu 2020.

Lean Six Sigma -koulutuksella ja prosessilla päästään kansainväliseen Six Sigma -tasoon, jossa virhemäärä on alle 0,00034 %. (Cp > 2 ja Cpk >1,5). Kustannukset pienenevät 39 %-72 %:a. Lean Six Sigma -projektien keskituotto on ollut 91 000 €/vuosi – 245 000 €/vuosi.

QKK:n kouluttamat Black Beltit ja Green Beltit parantavat laatua n. 10-20 kertaa tehokkaammin ja nopeammin DMAIC-prosessilla!

Taulukko 1. Lean Six Sigma ja Green Belt -koulutusten tuloksia 2000-2019.

QKK_LSS_tuottolaskelma.png

Jos olet opiskelut Six Sigmaa, aihe on laaja, joten oppimista on paljon. Jatkamalla koulutusta edellisen päälle on hyvä tapa kehittyä parantamistoiminnan saralla. ISO 13053 -standardin tuleminen on merkki, että tämä parantamisen suunta ei ainakaan vähene. Maailma monimutkaistuu ja samalla monimutkaistuvat tuotteet ja palvelut, joten suorituskykyä tulee parantaa jatkossakin.

Lähteet:

  1. Sarah E. Burke, Rachel T. Silvestrini: The Certified Quality Engineer Handbook, ASQ, 2009 (4. painos 2017)
  2. Westcott, Russell T: The Certified Manager of Quality/Organizational Excellence Handbook: Fourth Edition, 2014

Kommentoi artikkelia

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Liity postituslistalle ja saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi.