Käsittelin aikaisemmassa artikkelissani (Miksi transformaatiot epäonnistuvat?) syitä transformaatioiden epäonnistumisiin, palataanpa nyt tämän aiheen pariin. Tärkeimmäksi tekijäksi näytti nousevan yrityksen ylimmän johdon tuki transformaatiolle ja sen puutteen aiheuttama muutoshankkeen epäonnistuminen. Tämä jäi vaivaamaan ja päätin tutkia aihetta lisää. Löytyykö väitteelle tukea alan tutkimuksesta?

Tutkittua tietoa aiheesta on saatavilla ja tämän artikkelin tarkoitus on luoda katsaus aiheeseen. Tutkimuksissa transformaation vaatimuksia kutsutaan kriittisiksi menestystekijöiksi (Critical Success Factor, CSF). Seuraavassa muutamia poimintoja artikkelin julkaisuvuoden mukaan kronologisessa järjestyksessä.

Vuoden 2006 artikkelissa Critical Success Factors for Lean Implementation within SMEs (Achanga et al.) etsittiin kriittisiä menestystekijöitä leanin käyttöönotolle pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tutkimuksen pääpainona oli ns. lean-tuotannon (lean manufacturing) käyttöönotto. Tutkimus suoritettiin tietyllä alueella Englannissa kohdistuen yrityksiin, jotka ovat ottaneen lean-menetelmiä käyttöön. Tärkeimmäksi kriittiseksi menestystekijäksi tässä tutkimuksessa nousi juuri yrityksen johtaminen ja johtajien ominaisuudet.

Leanin soveltamista IT tukipalveluihin selvitettiin artikkelissa Critical success factors for implementing lean practices in IT support services (Kundu & Manohar). Tutkimuksessa ehdotettiin useita IT palvelusektorille soveltuvia kriittisiä menestystekijöitä, pohjautuen aikaisempiin tutkimusjulkaisuihin. Listan kärjessä komeilevat: johtajuus, johdon tuki ja ylimmän johdon sitoutuneisuus.

Torbjørn H. Netland koosti tutkimuksessaan Critical success factors for implementing lean production: the effect of contingencies 14 aikaisemman tutkimuksen tulokset eri menetelmiin liittyvistä kriittisistä menestystekijöistä. Ei siis pelkästään leaniin liittyviä tutkimuksia, vaan myös esim. Six Sigman ja TQM:n implementointiin liittyviä tekijöitä. Kaikissa 14:ssä lähteessä mainittiin johdon sitoutuminen ja mukanaolo.

Netland teki myös oman tutkimuksensa aiheesta, selvittäen seuraavia tutkimuskysymyksiä:

 • Ovatko leanin käyttöönoton kriittiset menestystekijät erilaisia eri yritysten välillä?
 • Muuttuvatko menestystekijät kun toimipaikan koko muuttuu?
 • Muuttuvatko menestystekijät kun yrityksen lean osaaminen lisääntyy?
 • Ovatko menestystekijät erilaisia eri kulttuurialueilla?

Tutkimuksessa tutkittiin kahden eri toimialoilla toimivan suuryrityksen tehtaita eri puolella maailmaa. Yhteensä 83 tehdasta, 27 eri maassa, 6 maanosassa. Tutkimus kohdistettiin eri organisaatiotasoille ja vastauksia saatiin yhteensä 1036 ja vastaajia oli 432.

Netland tutki siis sitä mitkä kriittiset menestystekijät nousevat tärkeimmiksi sekä sitä löytyykö eri ryhmien väliltä tilastollisesti merkittäviä eroja. Netlandin tutkimuksen kriittisten menestystekijöiden top 4 on:

 1. Johda aktiivisesti
 2. Osallistu henkilökohtaisesti
 3. Kouluta työntekijöitä
 4. Kouluta johtajia

Eli johtajuus ja koulutus. Netlandin mukaan eroja erityyppisten yritysten väliltä löytyi yllättävän vähän, eli kriittiset menestystekijät eivät olisi toimialasta riippuvaisia. Myöskään suuria eroja ei löytynyt eri kokoisten toimipaikkojen välillä. Lean-osaamisen lisääntyminen lisää Netlandin tutkimuksen mukaan tarvetta johtajien henkilökohtaiselle osallistumiselle. Eli pelkkä hankkeen liikkeelle laittaminen ei näytä riittävän, panostusta pitää johtajien toimesta muutosmatkan varrella enemmänkin lisätä kuin vähentää.

Netlandin tutkimuksen voisi siis kenties tiivistää seuraavasti: Yleispätevissä kriittisissä menestystekijöissä on järkeä, tärkeimmät ovat aktiivinen johtajuus ja osaamisen lisääminen.

Vuoden 2019 artikkeli Critical Success Factors for Lean implementation “Projection on SMEs” (Houti et al.), tutkii kriittisiä menestystekijöitä pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta. Tutkimus vetää yhteen 19 aiheesta kirjoitettua artikkelia vuosien 2003 ja 2017 väliltä. Tulokset alkavat jo varmaan kuulostaa tutuilta ja ennalta-arvattavilta. Tärkeimmäksi kriittiseksi menestystekijäksi nousee jälleen ylimmän johdon tuki ja sitoutuminen. Johdon pitää toimia aktiivisesti ja omata vahva strateginen visio. Johdon pitää tukea muutosta ja osoittaa oma sitoutumisensa.

Tuorein löytämäni artikkeli aiheesta on Determining critical success factors for lean implementation (Barclay et al.). Tutkimuksessa etsittiin selittäviä tekijöitä vasteelle “Lean on juurtunut syvälle organisaationi kulttuuriin” (jos vastaus tämän kaltaiseen kysymykseen on positiivinen, muutos on todennäköisesti saatu aikaan). Tutkimuksessa esitettiin suuri määrä erilaisia väitteitä ja tutkittiin, onko niillä vaikutusta vasteeseen, eli pyrittiin löytämään malli [Y=F(x)] väitteiden ja vasteen välille.

Lopullisen mallin selitysaste on yli 90%, eli mallissa olevat muuttujat (väitteet) selittävät yli 90% vasteen vaihtelusta, malli toimii siis hyvin. Top 4 väitteen eli tekijöiden joilla on suurin vaikutus leanin juurtumiseen organisaation kulttuuriin joukossa on esimerkiksi ”Mikä osuus organisaatiostasi on saanut lean koulutusta?” eli koulutuksella näyttäisi olevan vaikutusta organisaatiokulttuurin muuttumiseen.

Toinen mielenkiintoinen seikka tutkimuksessa ovat tekijät, jotka ovat pudonneet mallista pois, eli tilastollisesti merkityksettömät tekijät. Näiden joukossa on muun muassa seuraavia:

 • Millä toimialalla toimitte?
 • Kuinka monta työntekijää organisaatiossasi on?
 • Kuinka suuri on organisaatiosi vuotuinen liikevaihto?

Eli toimialalla tai yrityksen koolla ei näyttäisi tutkimuksen mukaan olevan vaikutusta organisaatiokulttuurin muuttumiseen. Lisäksi poisjääneiden väitteiden joukossa on monia yksittäisiä työkaluja, mikään työkalu ei yksinään takaa menestystä.

Yhteenvetona voitaneen todeta, että aikaisemmassa artikkelissa mainittu vaatimus johdon tuelle sai tukea aiheesta tehdystä tutkimuksesta. Lisäksi havainto koulutuksen merkityksestä kulttuurinmuutoksessa vaikuttaa mielenkiintoiselta.

Lähteet:

Critical Success Factors for Lean Implementation within SMEs, Pius Achanga, Esam Shehab, Rajkumar Roy and Geoff Nelder, Journal of Manufacturing Technology Management, 2006

Critical success factors for implementing lean practices in IT support services, Goutam Kundu, B. Murali Manohar, International Journal for Quality Research, 2012

Critical success factors for implementing lean production: the effect of contingencies, Torbjørn H. Netland, International Journal of Production Research, 2016

Critical Success Factors for Lean implementation “Projection on SMEs”, Mariam Houti, Laila El Abbadi, Abdellah ABOUABDELLAH, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Pilsen, Czech Republic, July 23-26, 2019

Determining critical success factors for lean implementation, Richard C. Barclay Elizabeth A. Cudney, Sushil Shetty & Jiju Antony, Total Quality Management & Business Excellence Total Quality Management & Business Excellence Volume 33, 2022 – Issue 7-8, 2022

2 kommenttia aiheesta “Transformaation vaatimukset”

 1. Kiitos erittäin mielenkiintoisesta ja hyödyllisestä artikkelista! on hienoa nähdä, että tieteellistä tietoa yhdistetään käytännön haasteen selättämiseen näini selkeällä tavalla.

Kommentoi artikkelia

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Liity postituslistalle ja saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi.